Innovatief en alledaags

Zorgen over veiligheid van Zuid-Afrikaanse Koeberg weerlegd

Zorgen over veiligheid van het betonnen omhulsel van de Zuid-Afrikaanse centrale Koeberg zijn weerlegd. Het nutsbedrijf Eskom en de nationale regelgevende instantie voor kernenergie hebben berichten in de media tegengesproken als zouden de gebouwen van gewapend beton in de kerncentrale van Koeberg ernstig zijn aangetast door corrosie en niet kunnen voorkomen dat bij een ernstig ongeval straling vrijkomt. Volgens hen hebben tests de prestaties van de structuren, waaraan reeds reparaties zijn uitgevoerd, bevestigd.

Volgens berichten in de media was de Koeberg Alert Alliance (KAA) door een 'bezorgde insider' op de hoogte gebracht van structurele problemen bij Koeberg. De KAA zegt: "Op een bepaald moment bleek de betonnen insluitingskoepel te zijn gescheurd over de gehele omtrek van 110 meter." In augustus 2020 heeft de KAA twee verzoeken ingediend in het kader van de wetgeving ter bevordering van de toegang tot informatie (Access to Information Act). Het eerste was een verzoek om het laatste rapport over chloride-schade aan de betonnen reactor insluitingskoepels, en het tweede had betrekking op schade aan het roestvrij staal dat is gebruikt in de structuren van de centrale. De antikernenergiegroep zei dat Eskom haar een rapport van 31 pagina's had verstrekt dat verwijst naar reparaties die tot 2018 zijn uitgevoerd, waarvan 11 pagina's volledig zwart zijn gemaakt, en verschillende andere secties, foto's en tabellen zijn geredigeerd met als reden "gevoelige technische informatie".

"Wat in het rapport staat is zeer verontrustend en in tegenspraak met de beweringen over de veiligheid," zei Peter Becker van KAA. "Het zou niet nodig moeten zijn om de omvang van de schade of de kosten van de reparaties te verbergen. Er is grote behoefte aan transparantie van Eskom nu de voorgestelde verlenging van de levensduur van Koeberg met 20 jaar en de bouw van extra kerncentrales worden besproken."

Eskom weerlegt veiligheidsrisico's

Eskom zei echter in een verklaring dat het "volledig op de hoogte is van het risico van corrosie van civiele structuren" bij de Koeberg-centrale in Duynefontein, 27 km ten noorden van Kaapstad, aan de Atlantische kust."De lopende tests van de insluitingsgebouwen van Koeberg, waarin de reactor en de bijbehorende nucleaire componenten zijn ondergebracht, hebben aangetoond dat de structuren bestand zijn tegen de zwaarste ongevallen", aldus het nutsbedrijf. "Dit insluitingsprogramma is sinds de bouw nauwgezet beheerd."

Eskom merkte op dat deze tests bestaan uit driemaandelijkse en jaarlijkse metingen om abnormale bewegingen vast te stellen (zoals uitzetting, verzakking, enz.), visuele inspecties om fysieke degradatie vast te stellen (zoals scheuren, afsplintering, uitbloeiingen) en door het uitvoeren van de Integrated Leak Rate Tests (ILRT) op een tienjaarlijkse basis. "De resultaten van de ILRT's hebben onomstotelijk aangetoond dat aan de ontwerpfuncties van de insluitingsgebouwen wordt voldaan." Zij voegde eraan toe dat de testresultaten werden vergeleken met internationale installaties met een soortgelijk ontwerp en dat zij in overeenstemming met de industriële normen werden bevonden.

Geruststelling van de regelgever

De nationale toezichthouder voor kernenergie (NNR) bevestigde ook dat de centrale van Koeberg momenteel voldoet aan de regelmatige tests die door de toezichthouder worden geëist. "Bovendien kunnen wij met de informatie waarover wij beschikken bevestigen dat ondanks de aan de buitenkant waargenomen betonscheurvorming en delaminatie, de insluitingsstructuren op dit moment nog steeds doeltreffend zijn om de omgeving onder ongevalsomstandigheden tegen straling te beschermen", aldus de NNR gisteren. NNR CEO Bismark Tyobeka zei: "De kerncentrale Koeberg wordt voortdurend gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de werking van de centrale in alle fasen van de exploitatie voldoet aan de nucleaire veiligheidseisen."

Eskom zei dat het grootste probleem voor de gezondheid op lange termijn van de insluitingsgebouwen de verslechtering is van de aan de buitenkant blootgestelde betonnen oppervlakken als gevolg van het binnendringen van chloride dat wapeningscorrosie veroorzaakt en het mogelijke effect op de voorspankabels. Er zijn betonreparaties uitgevoerd om delen van de buitengevels te herstellen waar afbrokkeling en delaminatie optraden ten gevolge van wapeningscorrosie. "Een langetermijnoplossing om corrosie van wapening en pezen door binnendringend chloride te voorkomen, is de implementatie van een geïnduceerd kathodisch beschermingssysteem," voegde Eskom eraan toe. "Dit wordt geïmplementeerd zoals eerder aanbevolen door een team van internationale civieltechnische experts."

Koeberg-centrale

De bouw van de Koeberg-centrale begon in 1976; eenheid 1 werd in 1984 in bedrijf genomen en eenheid 2 in 1985. Met een totale capaciteit van 1860 MWe kunnen de twee drukwaterreactoren van Koeberg voorzien in het equivalent van ongeveer 5,6% van de nationale energiebehoefte van Zuid-Afrika, en momenteel in ongeveer de helft van de energiebehoefte van de Westkaap. Eskom is van plan de exploitatie van de eenheden met 20 jaar te verlengen tot 60 jaar elk. De centrale ondergaat een periodieke veiligheidsevaluatie om na te gaan hoe de veiligheid voor de exploitatieperiode op lange termijn kan worden verbeterd.

Gerelateerd nieuws

Gestolen Mexicaanse radioactieve bron veilig teruggevonden
Bron: IAEA12 februari 2021
De Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), de Mexicaanse regelgevende instantie op nucleair gebied, heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) laten weten dat een radioactieve bron die op 8 februari bij een overval in de buurt van de stad Salamanca, in de de
Brandstof van Finse onderzoeksreactor naar Amerika
Bron: World Nuclear News11 februari 2021
Gedeeltelijk gebruikte bestraalde splijtstof van de Finse Reactor 1 (FiR1) in Espoo, is naar de VS vervoerd om te worden gebruikt in een TRIGA Mark I-onderzoeksreactor die door de US Geological Survey (USGS) in Denver, Colorado, wordt geëxploiteerd. De ontmanteling van de Finse reactor, die in 2015

Gerelateerd nieuws

De Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), de Mexicaanse regelgevende instantie op nucleair gebied, heeft de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) laten weten dat een radioactieve bron die op 8 februari bij een overval in de buurt van de stad Salamanca, in de de
Gedeeltelijk gebruikte bestraalde splijtstof van de Finse Reactor 1 (FiR1) in Espoo, is naar de VS vervoerd om te worden gebruikt in een TRIGA Mark I-onderzoeksreactor die door de US Geological Survey (USGS) in Denver, Colorado, wordt geëxploiteerd. De ontmanteling van de Finse reactor, die in 2015
Nieuwsoverzicht