COVRA

verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Onder radioactief afval verstaan we radioactieve stoffen, splijtstoffen en afval waar radioactief erts in zit, zoals uraniumerts waarvoor geen andere toepassing meer is. Er zijn in Nederland meerdere bedrijven en organisaties die een vergunning hebben om radioactieve stoffen te gebruiken, of waar ze een rol spelen in bedrijfsprocessen. Denk aan ziekenhuizen die radioactieve stoffen gebruiken voor behandelingen. Of bedrijven die met grondstoffen werken waar kleine hoeveelheden natuurlijke radioactiviteit in zitten. Bijvoorbeeld recyclebedrijven die metaalhoudend afval verwerken. Zij hebben vaak ook te maken met radioactief afval. Ze moeten dit afval zo snel als redelijkerwijs mogelijk is afvoeren naar een speciale afvalverwerker die radioactieve stoffen mag aannemen. In veel gevallen gaat het om COVRA N.V. Alleen bij zeer laagradioactief afval van natuurlijke oorsprong kan dat ook een speciale afvalstort zijn. 

Foto ©COVRA

Duidelijkheid

Het kan voor die bedrijven en organisaties handig zijn als ze radioactief afval tijdelijk kunnen opslaan op hun locatie. Bijvoorbeeld tot een container vol is zodat ze die in een keer kunnen afvoeren.
Daarom mogen ze onder voorwaarden radioactief afval tijdelijk opslaan op hun locatie. De tijdelijke opslag van radioactief afval moet vanuit stralingsbeschermingsoogpunt voldoen aan strikte eisen. Op dit moment staat niet in de regelgeving wat de maximale termijn is waarbinnen radioactieve afvalstoffen afgevoerd moeten worden. Vaak is deze termijn wel geregeld in de voorschriften van de vergunning. Dit is dan per geval bekeken door de vergunningverleners van ANVS. Door de wijziging in de regelgeving is het meteen duidelijk dat 2 jaar de maximale termijn is voor vergunningen waar geen termijn in staat. Dit voorkomt onduidelijkheid en maakt de regels over het afvoeren van radioactieve afvalstoffen beter uitvoerbaar en handhaafbaar.

Foto ©COVRA

De gewijzigde versie van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is te vinden in de Staatscourant.