Hoge Flux Reactor NRG

Hoge Flux Reactor (HFR) op het NRG-terrein in Petten. Fotocredit: ©NRG

Actualisering veiligheidsrapport van de locatie

Naast de wijziging van de inrichtingsgrens is het veiligheidsrapport van de locatie geactualiseerd. Daarbij gaat het om enkele niet-veiligheidsrelevante wijzigingen, namelijk een aanvulling op de beschrijving van de locatie Petten. Zo wordt uitgelegd dat de erfpachtsituatie niet wijzigt, maar dat de bestemming van deze terreinen wel is gewijzigd. Het gaat om de NRG-vergunning voor laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten van NRG. Iedereen kon tot en met vrijdag 13 mei 2022 reageren op de vergunning. Er waren geen reacties. De vergunning wordt daarom nu definitief afgegeven en vanaf woensdag 8 juni beschikbaar. Net als het veiligheidsrapport, dat onderdeel uitmaakt van de vergunning. Deze versie van het veiligheidsrapport is zo opgesteld dat vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens en beveiligingsgegevens, beschermd zijn. De vergunning is tot en met 20 juli 2022 te bekijken. Tot en met 20 juli 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat uitgelegd hoe dit werkt. Hoewel de terreinen worden vrijgemaakt voor het initiatief PALLAS maken de nieuwbouwplannen van PALLAS geen deel uit van de vergunning van NRG. PALLAS moet zelf een vergunning aanvragen vanuit onder meer de Kernenergiewet. PALLAS wil de terreinen onder meer gebruiken voor het bouwen van een onderzoeksreactor voor medische isotopen. Deze isotopen worden gebruikt voor onder andere de diagnose en behandeling van kanker.