Credit artist impression: PALLAS | ICHOS 

Consolideren van leidende rol van Nederland

De goedkeuring voor de bouw van de PALLAS-reactor en aanpalende onderzoeksfaciliteiten wordt “een enorme stap in de goede richting om de leidende rol van Nederland op het gebied van nucleaire geneeskunde te consolideren“ genoemd. Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) heeft enkele sleutelfiguren uit de nucleaire sector om een reactie op het kabinetsbesluit gevraagd.

In het bijgaande artikel geven Rudi Diercks, Wim Oyen, Lars Roobol, Daniela Oprea-Lager, Andor Glaudemans en Erik de Blois hun visie op de toekomst van de nucleaire geneeskunde.

Namens NRG PALLAS gaat Vinod Ramnandanlal in op de ontwikkelingen op het gebied van therapeutische isotopen, ‘personalised medicine’ en de kansen die FIELDLAB biedt.

Vinod Ramnandanlal (zie foto): “Therapeutische isotopen dragen bij aan de overlevingskansen, de kwaliteit van leven én kostenbeheersing in de zorg. Veel van deze veelbelovende ontwikkelingen voor verschillende aandoeningen zitten momenteel nog in de preklinische fase. De verwachting is dat in de aankomende jaren veel van deze preklinische fasen worden afgerond, waarna de geneesmiddelen kunnen worden geregistreerd. NRG PALLAS levert medische isotopen voor klinische studies, en voor geregistreerde producten. Ook ziekenhuizen en de bijbehorende infrastructuur over de hele keten moeten verder kunnen ontwikkelen om de groei in aantal patiënten op te vangen.

Citaten van betrokkenen over het belang van PALLAS

Andor Glaudemans (voorzitter NVNG): “Leveringszekerheid en beschikbaarheid van medische isotopen voor iedere patiënt is essentieel. Patiënten moeten er elke dag vanuit kunnen gaan dat radiofarmaca beschikbaar zijn. Als NVNG staan wij voor deze leveringszekerheid voor elke patiënt, op elk gewenst moment. Al vanaf 2010 zijn vele NVNG-besturen bezig geweest om de komst van een nieuwe reactor mogelijk te maken en gelukkig heeft dit uiteindelijk tot dit resultaat geleid.”

Daniela Oprea-Lager: “Ik ben verheugd met alle ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde, want die brengen nieuwe perspectieven in zowel diagnostiek als therapie van onze patiënten. De nieuwe PALLAS-reactor wordt een mondiale leider in de productie van medische isotopen en gaat een prominente rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe theranostische middelen en innovatieve nucleaire technologie”

Wim Oyen: “Als kwartiermaker Medisch Isotopen van het ministerie VWS ben ik bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe medische isotopen en tracers en het samenbrengen van deze partijen. Ik bespeur bij alle partijen een groot enthousiasme voor samenwerking. De PALLAS-reactor zal een enorme impuls zijn voor het verder ontwikkelen van dit ecosysteem.”

Het gehele artikel leest u hier.