Foto: Kerncentrale Emsland – Fotocredit: ©RWE

Inspraakrecht Nederlanders over grensoverschrijdende milieueffecten

De eerste MER gaat over de buitengebruikstelling en ontmanteling van de kerncentrale. De tweede gaat over de geplande oprichting van een technologie- en logistiekgebouw (TLE) , in Duitsland. Dit gebouw is bedoeld voor de behandeling en opslag van radioactief afval bij de kerncentrale. Het inspraakrecht hebben Nederlanders volgens het verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten.

Achtergrond

Duitsland heeft in 2011 besloten om geleidelijk alle actieve kerncentrales in Duitsland stil te leggen en te sluiten. Op dit moment zijn er nog drie kerncentrales in Duitsland actief, die allemaal op grond van de Duitse Atoomwet aan het einde van dit jaar moeten sluiten. Een van deze drie centrales is de Kerncentrale Emsland.

Buitengebruikstelling kerncentrale

Voor de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Kerncentrale Emsland is een vergunning nodig van het ministerie van Milieu, Energie, Bouwen en Klimaatbescherming van Nedersaksen. Daarnaast is het opstellen van een MER vereist. In het MER worden de milieueffecten van de voorgenomen buitengebruikstelling en ontmanteling van de kerncentrale beschreven en beoordeeld.

Opslag radioactief afval

Bij de exploitatie van deze centrale (en van de al in 1979 gesloten Kerncentrale Lingen) is radioactief afval ontstaan. Ook kan er radioactief afval ontstaan bij de geplande buitengebruikstelling en ontmanteling van de Kerncentrale Emsland. Om dit afval veilig op te kunnen slaan, wil de initiatiefnemer Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (KLE) het TLE bouwen. Voor de bouw van het TLE is naast een vergunning ook een MER vereist. In het MER worden de milieueffecten van de bouw van het TLE beschreven en beoordeeld.

Quickscan

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom bekijkt de ANVS op basis van de MER’s wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radioactieve gevolgen kunnen zijn van de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Kerncentrale Emsland en van de bouw van het TLE. De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van en het toezicht op nucleaire installaties in Duitsland, net zoals het ministerie van Milieu, Energie, Bouwen en Klimaatbescherming van Nedersaksen dit ook niet heeft voor de Nederlandse nucleaire installaties. De grensoverschrijdende inspraakprocedure valt onder het Verdrag van Espoo en daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders.

De ANVS zal een quickscan uitvoeren op beide MER’s. De resultaten van deze quickscan worden zo snel mogelijk op deze pagina gepubliceerd.

Inzage en inspraak

Inspraak is mogelijk van tot en met 20 juni 2022. Het MER, de achtergrondinformatie over de procedure en de (email)adressen waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden, zijn te vinden op overheid.nl.