©EngieElectrabel

Openbare inspraak

Om de kerncentrales Doel en Tihange 3 langer open te houden, moet de Belgische regering de wet op de kernuitstap aanpassen. Daarom heeft de Belgische overheid een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en is een openbare raadpleging gestart. In het MER zijn de gevolgen van het langer openhouden van de kerncentrales beschreven. Na de raadpleging zal de Belgische overheid een wetsontwerp indienen bij het Belgische parlement. De Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft de milieueffectrapportage bestudeerd. De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 6 kilometer van de Nederlandse grens. Die van Tihange op ongeveer 40 kilometer.

 

©EngieElectrabel

Geen effecten voor Nederland

België heeft in 2022 besloten om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2037. Dit wil de Belgische regering om te zorgen dat er voldoende energie in het land beschikbaar blijft. Deze 2 kerncentrales zouden in 2025 sluiten. De ANVS bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. De ANVS heeft de MER bestudeerd en bekeken wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radiologische gevolgen kunnen zijn van het langer openhouden van de kerncentrales en onderschrijft de conclusie van het MER. Dit betekent dat er bij normale bedrijfsvoering er geen radiologische effecten in Nederland zijn. Het langer openblijven van de reactoren leidt dus niet tot gevolgen voor het milieu en de gezondheid in Nederland.

Inspraak is nog mogelijk tot en met 31 mei 2023. Via de website Internetconsultatie.nl kan worden gereageerd op de consultatie. Ook is hier het MER en achtergrondinformatie over de procedure te vinden. Op de website van de ANVS is een uitgebreide uitleg en Quickscan beschikbaar.