ANVS-inspectie. Beeld: ©ANVS

DEXA-toestel voor meten botdichtheid en opsporen botontkalking

Er zijn chiropractoren die een DEXA-toestel gebruiken om scans te maken van botten. Een DEXA-toestel is een röntgentoestel. Zo’n scan geeft inzicht in de botdichtheid van een patiënt en kan botontkalking laten zien. Chiropractoren gebruiken deze informatie om een goede behandeling te bepalen. Wel mogen zij zo’n botscan alleen maken in opdracht van een arts, zoals een radioloog. Met die arts moet dan een overeenkomst zijn gesloten. Wie een DEXA-toestel gebruikt voor botscans heeft een vergunning van de ANVS nodig. Als wij een aanvraag voor een vergunning krijgen, beoordelen we of het gebruik voldoet aan veiligheidseisen. Er moet bijvoorbeeld een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Ook mag niet iedereen zomaar toegang hebben tot het röntgentoestel. Verder moet de chiropractor het toestel elk jaar laten controleren.

Toezicht bij 10 chiropractoren leidt tot aanvragen vergunning

Eind 2023 hebben we contact opgenomen met 10 chiropractoren. Deze boden de mogelijkheid van een DEXA-scan aan op hun website. Enkele praktijken bleken al geen DEXA-toestel meer te hebben. De andere praktijken hadden nog wel een toestel, maar geen vergunning. Op dit moment hebben we meerdere aanvragen gehad en al een aantal vergunningen verleend. We zijn in gesprek met branchevereniging Nederlandse Chiropratoren Associatie. Via deze vereniging gaan we chiropractoren die röntgentoestellen willen gebruiken, informeren over de eisen. In ons toezicht controleren we of een chiropractor de juiste vergunning heeft.