Veilig vervoer van radiofarmaceutica door de lucht

In een gezamenlijke verklaring die op 10 november is ondertekend, benadrukken Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van de IAEA, en Juan Carlos Salazar, secretaris-generaal van de ICAO, dat de overeenkomst ook “het belang onderstreept van naleving van de IAEA-veiligheidsnormen voor het veilig gebruik van radioactieve materialen en van de ICAO-normen voor wereldwijde veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart”.

De overeenkomst bouwt voort op de samenwerking tussen beide VN-organen over zaken van gemeenschappelijk belang die begon in 1960. Nucleaire geneeskunde is gebaseerd op toegang tot radiofarmaceutica voor een verscheidenheid aan diagnostische toepassingen en specifieke therapieën. Om radiofarmaceutica van de fabrikant naar ziekenhuizen en medische klinieken te krijgen is snel en betrouwbaar transport nodig, ook door de lucht. Wereldwijd gebruiken meer dan 10.000 ziekenhuizen radio-isotopen in de geneeskunde, voornamelijk voor diagnose.

“De rol van de IAEA in het waarborgen van veilig vervoer van radioactief materiaal door de lucht is essentieel voor het vervoer van kortlevende radiofarmaceutica en andere cruciale radioactieve materialen,” benadrukte ICAO secretaris-generaal Salazar op. “De ICAO is verheugd over de intensivering van onze samenwerking op dit uiterst belangrijke gebied van wederzijds belang.”

Directeur-generaal Grossi van de IAEA zei: “Het is erg belangrijk dat het werk van de IAEA en de ICAO bij het ontwikkelen en versterken van de implementatie van internationale standaarden complementair is. De IAEA heeft grote waardering voor de jarenlange bijdrage van de ICAO aan de ontwikkeling en herziening van IAEA-veiligheidsnormen. We kunnen nog nauwer samenwerken op andere gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals het terugdringen van weigeringen en vertragingen bij het vervoer van radioactief materiaal door de lucht.”

De overeenkomst omvat de ontwikkeling en herziening van relevante IAEA-veiligheidsnormen en de wereldwijde harmonisatie van best practises, waarbij de IAEA en ICAO samenwerken om bijbehorende informatie te verzamelen en te analyseren. Er is ook voorzien in het vergroten van het bewustzijn van belanghebbenden door middel van onderwijs, training en voorlichting, onder andere met betrekking tot het voorbereid zijn op noodsituaties. Stralingsonderzoek en informatie-uitwisseling met het oog op stralingsbescherming in de burgerluchtvaart, met name wat betreft de blootstelling van vliegtuigbemanningen aan kosmische straling, is een ander aandachtspunt van de overeenkomst.

In de gezamenlijke verklaring werd benadrukt dat “nauwere wederzijdse samenwerking een gunstig klimaat zal scheppen voor landen om de voordelen van vreedzaam gebruik van nucleaire technologie te benutten bij het verwezenlijken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling”, en wordt de weg geëffend voor nauwere samenwerking in de nabije toekomst.