WNFC 2023

De recente geopolitieke gebeurtenissen hebben de aandacht van de wereld gevestigd op het belang van energiezekerheid en de vitale rol die kernenergie kan spelen bij het leveren van schone en betrouwbare energie. Hierdoor wordt een impuls gegeven aan de plannen voor nucleaire opwekking en aan de toeleveringsketen die deze moet ondersteunen, aldus de hoofdsprekers van de World Nuclear Fuel Cycle 2023 (WNFC 2023) conferentie in Nederland.

Foto: ©WNA

©WNA

Klimaatactivisten

“Dit is een tijd van grote veranderingen voor de nucleaire industrie”, aldus Boris Schucht, CEO van Urenco. Klimaatverandering is een van de drie drijvende krachten achter deze verandering – zonder kernenergie zal het “onmogelijk” zijn om de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de economie te halen, en kernenergie is de perfecte CO2-vrije basislast als aanvulling op hernieuwbare energiebronnen en waterstof, wat met name van belang is voor sectoren die moeilijk te ontkolen zijn, zei hij. De industrie moet echter “haar huiswerk doen” en ernaar streven zelf CO2-vrij te worden. “We moeten allemaal klimaatactivisten worden”, zei hij. Urenco heeft zich ertoe verbonden om tegen 2040 koolstofuitstoot tot nul terug te brengen.

Dynamiek

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld “de ogen geopend” voor het belang van de continuïteit van de energievoorziening – de tweede door Shucht genoemde drijfveer voor verandering op het gebied van kernenergie. Het momentum dat ontstaat wanneer landen de levensduur van hun centrales uitbreiden of verlengen, is de derde drijvende kracht voor verandering, zei hij. De nucleaire industrie bouwt een dynamiek op die in decennia niet is vertoond – maar om deze dynamiek te blijven versterken, moet de nucleaire industrie “succesverhalen” afleveren zoals de opstart van nucleaire eenheden in Barakah in de VAE en, recentelijk, de Olikluoto 3-centrale in Finland, zei hij. Op tijd leveren is nog belangrijker dan binnen het budget blijven: de uitdaging zal zijn om niet “te laat” te zijn om de klimaatcrisis aan te pakken.

Foto: Olkiluoto 3 ©TVO

Energie voor iedereen

De directeur-generaal van de World Nuclear Association, Sama Bilbao y León, voegde aan de door Schucht geschetste drijfveren de derde dimensie van billijkheid toe: energie “voor iedereen, overal”. Naast Europese landen die nu de vitale rol van kernenergie als schone energie in hun beleid erkennen, en plannen om de groei van kernenergie voort te zetten, te hervatten of te versnellen in landen als China, India, Japan en Korea, zijn er andere landen in de wereld die dit voorbeeld willen volgen, zei zij. Turkije zal het nieuwste land worden dat zich bij de nucleaire producenten aansluit. Binnen enkele weken wordt de brandstof in de eerste eenheid van Akkuyu geladen. “We zijn nog nooit in een tijd als deze geweest,” zei Maria Korsnick, voorzitter en CEO van het Nuclear Energy Institute. “We zijn van ‘kunnen we het bouwen’ naar ‘kunnen we het snel genoeg bouwen’ gegaan,” zei ze. Kernenergie krijgt op nationaal niveau ongekende steun van beide partijen, terwijl meer dan 200 wetsvoorstellen ter ondersteuning of bevordering van kernenergie momenteel in behandeling zijn bij de nationale wetgevende instanties. Kernenergie is het “puzzelstukje dat alles mogelijk maakt”, aldus Korsnick.

Oekraïne situatie

Hieraan ten grondslag ligt brandstof: de situatie in Oekraïne heeft de aandacht gevestigd op de herkomst van de nucleaire brandstofvoorziening, waarbij landen afstemmen om “af te stappen” van de Russische leveringen waarop zij voorheen vertrouwden. Naast de brandstofcyclusfaciliteiten die de bestaande reactortechnologie ondersteunen, moeten ook ontwikkelingen zoals LEU+-brandstof (met tot 10% verrijkt uranium), ongevallentolerante brandstoffen en brandstoffen voor geavanceerde reactoren worden ondersteund. “Feit blijft dat er overal een enorme behoefte aan groei zal zijn”, aldus Bilbao y León. Hiervoor zijn financiële middelen nodig – en duidelijkheid en pragmatisme in het beleid zullen de financiële gemeenschap helpen de behoeften van de nucleaire industrie beter te begrijpen en de marktsignalen af te geven om de groei van de splijtstofcyclus te stimuleren. Maar om dit te bereiken moet de nucleaire industrie ervoor zorgen dat haar personeelsbestand wordt gediversifieerd, voegde zij eraan toe. “Als we al die extra gigawatts gaan bouwen en exploiteren, moeten we het beste talent aantrekken. We moeten harder werken om echt inclusief te worden,” aldus Bilbao y León.