Juridische stappen

Greenpeace betoogt dat de EU-directie onrechtmatig heeft gehandeld toen zij gas en kernenergie aanwees als brugtechnologieën in de taxonomie, die bedoeld is om het doel van het blok – koolstofneutraliteit tegen 2050 – te helpen bereiken. Client Earth vecht, samen met drie andere NGO’s, de opname van gas aan, die volgens hen in strijd is met de EU-klimaatwetgeving die een juridisch bindende doelstelling bevat om tegen het midden van de eeuw een netto nuluitstoot te bereiken. De zaken zijn de meest recente juridische stappen tegen de EU. Vorig jaar spande Oostenrijk een rechtszaak aan, gesteund door Luxemburg. De taxonomie werd wet in juli 2020, maar de wetgevers lieten belangrijke details over om op te lossen via zogenaamde gedelegeerde handelingen – secundaire wetgeving bedoeld voor technische kwesties waarop niet dezelfde mate van ministerieel en parlementair toezicht wordt uitgeoefend. De actiegroepen vechten nu één van de gedelegeerde handelingen aan. Leden van het Europees Parlement stemden in juli 2022 voor wetgeving die kernenergie opnam in de taxonomie.