Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

Om dit nieuwe gebouw te kunnen realiseren, moet de geldende vergunning op grond van de Kernenergiewet worden gewijzigd. Vanuit het oogpunt van transparantie en openheid heeft COVRA besloten om een milieueffectrapport voor deze wijziging op te stellen via een uitgebreide procedure. Hiermee wordt iedereen de mogelijkheid tot inspraak geboden.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanmeldingsnotitie voor het milieueffectrapport. Deze aanmeldingsnotitie wordt gemaakt om advies te krijgen over hoe diepgaand het rapport precies moet zijn en om de omgeving te informeren over de voorgenomen uitbreiding op het COVRA-terrein.

Het bevoegd gezag, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), beoordeelt deze notitie. Ook komt er een advies van de Commissie voor Milieueffectrapportage. Op basis van wat deze partijen teruggeven en de uitkomsten van de inspraakmogelijkheid van buitenaf wordt het uiteindelijke milieueffectrapport opgesteld. COVRA ontvangt de adviesnotitie binnen zes tot twaalf weken van de ANVS.