Fotocredit: © NPP Kozloduy

Overgangsregering verplicht Bulgarije om een Westinghouse AP1000 te bouwen

KNPP-Newbuild, opgericht in 2012, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de uitbreiding van de enige commerciële kerncentrale van Bulgarije in Kozloduy. In de overeenkomst is de oprichting van een gezamenlijke werkgroep opgenomen, die tot doel heeft om het planningsproces te starten en de regelgevings-, vergunnings- en ontwerpaspecten voor het voorgestelde nieuwbouwproject in Kozloduy te evalueren.

Bulgarije heeft al twee door Rusland ontworpen VVER-1000 PWR-eenheden in commerciële exploitatie in Kozloduy, aan de Donau in het noorden van het land. Voor beide reactoren is de levensduur verlengd tot eind 2020, maar de eenheden kunnen ook na die datum worden geëxploiteerd, mits de regelgeving daarvoor toestemming geeft. In januari heeft het Bulgaarse parlement een motie aangenomen die de overgangsregering van het land ertoe verplicht een AP1000-drukwaterreactor van Westinghouse te bouwen op de bestaande locatie in Kozloduy en een milieueffectbeoordeling uit te voeren voor een tweede eenheid.

De regering presenteerde ook een nieuwe energiestrategie tot 2053, die onder meer voorziet in de hervatting van het door Rusland geleverde Belene-project met twee eenheden en de voorgestelde bouw van AP1000’s in Kozloduy.

De stap kwam op een moment dat de besprekingen over de regeringscoalitie mislukten, waardoor de Bulgaren op 2 april naar de stembus gaan voor de vijfde algemene verkiezingen in twee jaar tijd. Politieke onzekerheid betekent dat belangrijke beslissingen in de energiesector zullen moeten worden genomen na de uiteindelijke vorming van een nieuwe meerderheid, waarschijnlijk in mei 2023. In december 2022 ondertekende Bulgarije overeenkomsten met Westinghouse en het Franse Framatome over de levering van splijtstof voor de bestaande eenheden van Kozloduy, die vanaf 2024 het Russische Tvel zullen vervangen vanwege de voorzieningszekerheid en de diversificatie.