Credit illustratie: PALLAS | ICHOS

Evaluatie van de huidige marktsituatie

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces zet PALLAS een marktconsultatie op om de huidige marktsituatie te evalueren. Het doel van deze marktconsultatie (die een vervolg is op de informele consultatie in 2021) is om de markt te informeren over de voorgenomen aanpak, marktinteresse te polsen en uiteindelijk de kansen op een succesvolle aanbesteding te maximaliseren. De marktconsultatie is aangekondigd via Mercell – TED en TenderNed. Meer info over de Marktconsultatie en aanbesteding is te vinden op deze website.

Let op: het besluit om het totale PALLAS-programma te financieren wordt momenteel door de regering behandeld en wordt dit jaar verwacht. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de PALLAS organisatie opgedragen geen onomkeerbare stappen te zetten, zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Tegelijkertijd heeft de minister gevraagd om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de markt consultation voor het aanbesteden van de general contractor plaatsvindt in afwachting van een definitief besluit van de regering. De officiële brief van de minister is hier te lezen.

Het bericht Marktconsultatie Hoofdaannemer verscheen eerst op Pallas Reactor.