Plek tot 2050

COVRA verzamelt als enige bedrijf in Nederland radioactief afval. Om ervoor te zorgen dat COVRA dit ook kan blijven doen, wil COVRA het MOG bouwen. In dit gebouw kan afval in stapelbare containers worden opgeslagen, waardoor er meer ruimte is voor radioactief afval. Op dit moment is het de verwachting dat COVRA met dit gebouw (en de gebouwen die het bedrijf al heeft) tot 2050 al het radioactieve afval kan opslaan dat erbij komt.

Beeld COVRA

MER en ontwerpvergunning

Om het MOG te mogen bouwen, heeft COVRA een wijziging nodig van haar vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Op 5 augustus 2022 heeft de ANVS de vergunningaanvraag voor deze wijziging gehad van COVRA. Het bedrijf heeft toen ook een MER bij ons ingediend: dit rapport beschrijft de gevolgen voor het milieu als het MOG er komt. Naar aanleiding van COVRA’s aanvraag hebben wij een ontwerpvergunning gemaakt: een voorlopige versie van de vergunning die COVRA nodig heeft.

Beeld: ©COVRA

Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

Bekijken en reageren

Tot en met 25 januari 2023 kunt u het MER en de ontwerpvergunning bekijken en erop reageren. Meer informatie over de handelswijze en juiste telefoonnummers en adressen vindt u op de website van de ANVS.