Positieve verbintenissen

In het kader van zijn bezoek had Rossi een ontmoeting met de president van de Islamitische Republiek Iran, Ebrahim Raisi en met de minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, en de vice-president van de Islamitische Republiek Iran en voorzitter van de Iraanse organisatie voor atoomenergie (AEOI), Mohammad Eslami. Beide partijen erkennen dat dergelijke positieve verbintenissen de weg kunnen banen voor bredere overeenkomsten tussen de staten die partij zijn. De AEOI en de IAEA zijn het volgende overeengekomen:

  • De interacties tussen de IAEA en Iran zullen plaatsvinden in een geest van samenwerking, en volledig in overeenstemming met de bevoegdheden van de IAEA en de rechten en verplichtingen van de Islamitische Republiek Iran, op basis van de integrale-waarborgovereenkomst.
  • Met betrekking tot de openstaande kwesties inzake veiligheidscontrole in verband met de drie locaties verklaarde Iran zich bereid de samenwerking voort te zetten en verdere informatie en toegang te verstrekken om de openstaande kwesties inzake veiligheidscontrole aan te pakken.
  • Iran zal de IAEA op vrijwillige basis toestaan verdere passende verificatie- en toezichtsactiviteiten uit te voeren. Over de modaliteiten zullen beide partijen overeenstemming bereiken tijdens een technische bijeenkomst die binnenkort in Teheran zal plaatsvinden.

De persconferentie van Rafael Mariano Grossi naar aanleiding van het bezoek is te zien op de website van de IAEA.