Co-60 wordt gemaakt door staven Co-59 te bestralen in een Candu-reactor (Afbeelding: Bruce Power)

Intense gammastraler

De medische isotopen werden uit Bruce eenheid 8 gehaald tijdens een geplande onderhoudsonderbreking en geleverd aan het in Ottawa gevestigde Nordion voor verwerking en distributie, aldus het bedrijf. Co-60 wordt gebruikt om ongeveer 40% van alle medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik ter wereld te steriliseren, waaronder spuiten, katheters, infusiesets, chirurgische handschoenen en gaasjes die worden gebruikt in een groot aantal toepassingen in de gezondheidszorg: volgens het hoofd van de International Irradiation Association is de kans groot dat een patiënt die wordt geopereerd, die wondverzorging krijgt of van wie gewoon een bloedmonster wordt afgenomen, wordt behandeld met producten die zijn gesteriliseerd met behulp van het radio-isotoop.

Co-60 is een intense gammastraler die wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde hersentumoren en borstkankers in een procedure die bekend staat als gamma mes radiochirurgie, waarbij een enkele, hoge dosis straling met een hoge mate van nauwkeurigheid wordt toegediend aan het doelwit. Dit beperkt de schade aan gezonde weefsels en verlaagt het risico op bijwerkingen voor sommige patiënten in vergelijking met andere soorten bestralingstherapie.

Het Canadese bedrijf Nordion (onderdeel van Sotera Health) is ’s werelds grootste leverancier van Co-60 bronnen voor gammaverwerking. “Kobalt-60 is van cruciaal belang voor de wereldwijde gezondheidszorg,” aldus Riaz Bandali, president van Nordion. “Betrouwbare levering is essentieel en Bruce Power blijft een gewaardeerde partner die al bijna 40 jaar kobalt-60 levert.” Co-60 wordt gemaakt door staven kobalt-59 maximaal drie jaar lang te bestralen in een Candu zwaarwaterreactor onder druk (of maximaal vijf jaar in een RBMK lichtwater grafietgemodereerde reactor). Ongeveer de helft van het huidige wereldwijde aanbod komt uit Canada, maar ook reactoren in Argentinië, China, India en Rusland produceren de isotoop.

Lees het complete artikel op de website van WNN of op de site van Bruce Power.