Fotocredit: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Elk risico voorkomen

De 10 onderzochte consumentenproducten bevatten radioactieve stoffen. Ze zenden daardoor continu ioniserende straling uit. Hieraan wordt de drager blootgesteld, dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom zijn deze consumentenproducten met radioactieve stoffen wettelijk verboden.

Ioniserende straling kan weefsel en DNA beschadigen. De hoeveelheid straling die is gemeten aan de onderzochte producten is laag. Echter, in het geval van langdurig en continu dragen van deze onderzochte producten (een heel jaar 24 uur per dag) kan de in Nederland strenge limietwaarde voor blootstelling van de huid aan straling overschreden worden. De limietwaarde is ingesteld om het risico op elke vorm van gezondheidsschade te voorkomen. Bij deze consumentenproducten kan gezondheidsschade niet volledig uitgesloten worden, denk aan een rode huid. Gezien de lage straling is de kans hierop zeer klein. Om elk risico te voorkomen, roept de ANVS bezitters van deze producten op ze niet meer te dragen.

Producten

Er zijn bij de ANVS tien producten bekend waarvan is vastgesteld dat deze ioniserende straling uitzenden; zie hierboven de producten waar het om gaat. Het is overigens niet uit te sluiten dat er ook nog andere producten met ‘negatieve ionenwerking’ zoals sieraden op de markt zijn die mogelijk schadelijk zijn. Als er op een product staat met ‘negatieve ionen werking’, leg deze dan veilig weg en neem contact op met de ANVS. Het gaat niet om ionen luchtverfrissers, daarbij is geen sprake van radioactieve stoffen.

Veilig wegleggen

De ANVS adviseert de producten niet meer te dragen en veilig op te bergen. Het liefst in de verpakking of anders in een dichtgeknoopte of afgesloten tas in een dichte kast. Op die manier kan de lichte straling geen kwaad. We roepen ook op tot het informeren van huisgenoten, zoals kinderen of een partner. Zorg dat niemand de producten draagt. Gooi de producten niet in de prullenbak. Deze moeten naar de juiste (afval)verwerker, omdat dit radioactief materiaal (afval) betreft. Kopers van deze producten worden via de Nederlandse verkoper ook geïnformeerd over het retourneren van de producten. Als het duidelijk is hoe de producten ingenomen en afgevoerd worden, informeren wij ook hierover via onze website.

Verbod op deze producten

De Nederlandse wet verbiedt verkoop van deze producten. De ANVS heeft de verkopers daarom laten weten dat zij per direct de verkoop dienen stil te leggen. Verkoop van deze producten is namelijk een wettelijke overtreding. Hiervoor hebben zij een waarschuwing gekregen van de ANVS. Als de ANVS bij hercontrole constateert dat de overtreding niet is beëindigd of wordt herhaald, dan kan er strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden opgetreden. Nederlandse leveranciers van deze producten die nog geen brief van ons hebben ontvangen, dienen contact op te nemen via postbus.DDA.Straling@anvs.nl onder vermelding van ‘consumentenproducten met radioactieve stoffen’.

Twijfels of buitenlandse leverancier

Mocht men een product via een buitenlandse webshop gekocht hebben of de leverancier in het buitenland zitten, dan kan men uiteraard ook bij ons terecht. De ANVS kan buitenlandse handelaren geen verbod opleggen, maar we willen wel de informatie gebruiken om dit te delen met autoriteiten die dit wel kunnen. Via dit formulier hieronder kan men meer informatie aan ons doorgeven. Dit kan ook gebruikt worden bij twijfel of een product hier ook onder valt.

Kijk voor meer productinformatie en afbeeldingen op de website van de ANVS.