Veilige afvoer en verwerking

NRG had op 30 juni 2022 het nieuwe plan aanpak aan de ANVS voorgelegd. Het Radioactive Waste Management Programme 2022 gaat over de verwerking en afvoer van radioactief afval. NRG produceert met de Hoge Flux Reactor (HFR) verschillende isotopen voor medische toepassingen, zoals de behandeling van kanker. Omdat de ANVS vergunningverlener en toezichthouder is in Nederland, hebben zij het plan van aanpak getoetst aan de eisen voor nucleaire veiligheid en de gevolgen voor mens en leefomgeving. Zij kwamen tot de conclusie dat NRG verder kan met de beschreven aanpak. NRG moet vóór 1 juni 2025 weer een nieuw plan van aanpak uitwerken, zoals vastgelegd in de vergunning. Ook moet NRG de ANVS  in de tussentijd inlichten als zij iets veranderen aan hun werkwijze.

Meer informatie is te vinden op de website van de ANVS.