De ARTEMIS missie bij de COVRA 2023. ©COVRA

De ARTEMIS-missie bij de COVRA. ©COVRA

Concepten, financiering en techniek

Het missieteam heeft een druk programma. Na de aftrap in Den Haag volgden de eerste inhoudelijke bijeenkomsten, over het nationale beleid voor het beheer van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen. Dinsdag waren zij op een werkbezoek bij COVRA. Het missieteam kreeg er een rondleiding bij de diverse opslaggebouwen. 

Tijdens de ARTEMIS-missie wordt gesproken over concepten, financiering en techniek. Dit allemaal in het belang van de veilige verwerking en opslag van radioactief afval, nu en in de toekomst.  COVRA werkt tijdens de ARTEMIS-missie samen met de ANVS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het missieteam presenteert het rapport met aanbevelingen en suggesties dinsdag 28 november.