Artist impression van de PALLAS-reactor. Credit: PALLAS | ICHOS

Fasen van aanbesteding

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) is gestart met de prekwalificatie voor de hoofdaannemer voor de bouw van de PALLAS-reactor, inclusief verschillende gebouwen en nevenfaciliteiten overeenkomstig de EU-richtsnoeren voor overheidsopdrachten.

Na deze pre-kwalificatiefase worden gekwalificeerde kandidaten geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoogfase die later dit jaar van start gaat. In het voorjaar van 2023 wil PALLAS maximaal 3 kandidaten selecteren om de rol van algemeen aannemer op zich te nemen en tegen het eind van het jaar wil het een definitieve overeenkomst met een van de geselecteerde kandidaten hebben ondertekend. De aanbesteding is aangekondigd via Mercell, TED en TenderNed. Meer informatie over de aanbesteding is te vinden via deze link.

De basisontwerp activiteiten voor het PALLAS-project zijn afgerond in samenwerking met ICHOS, een Nederlandse Argentijnse partij die voor de ontwerpactiviteiten is gecontracteerd. Het Argentijnse bedrijf INVAP (onderdeel van ICHOS) heeft ruime ervaring met nucleaire projecten zoals de OPAL-reactor in Australië.

Het nieuws is te vinden op de website www.pallasreactor.com