Artist impression van de Sizewell C kerncentrale – Credits: ©EDF Energy

De financiering – beschikbaar gesteld uit de kapitaalbegrotingen van het Department for Energy Security and Net Zero, zoals overeengekomen tijdens de herfstverklaring van 2022 – zou de activiteiten op de locatie in Suffolk opvoeren, ter ondersteuning van verdere voorbereidende werkzaamheden, zoals de bouw van opleidingsfaciliteiten op locatie voor 1500 stageplaatsen, de verdere ontwikkeling van het technische ontwerp van de centrale en directe investeringen in de lokale gemeenschap voordat de werkzaamheden beginnen.

De financiering bouwt voort op het bestaande belang van 1.015 miljoen euro van de regering en helpt vooruitgang te boeken in de richting van de al lang bestaande doelstelling om dit Parlement een definitief investeringsbesluit te nemen over een nieuw grootschalig nucleair project.

Dit is de tweede tranche van geplande overheidsinvesteringen in de afgelopen maanden en volgt op de in juli aangekondigde extra financiering van 198 miljoen euro, als een toegestane wijziging van de investeringsregeling in het kader van de subsidieregels van het VK. De 400 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor investeringen in Sizewell C is een toegestane wijziging van dezelfde regeling.

“Dit is geweldig nieuws en het stelt ons in een nog sterkere positie om met de volledige bouw te beginnen”, aldus Julia Pyke, Joint Managing Director van Sizewell C Company. “Het stelt ons ook in staat om de komende maanden verschillende gemeenschapsplannen uit te voeren. We willen dat de mensen die in de buurt van Sizewell C wonen zo snel mogelijk de voordelen van het project zien en we kijken ernaar uit om te beginnen met een reeks voorstellen die echte verbeteringen in het gebied zullen brengen, ruim voordat de belangrijkste bouwwerkzaamheden van start gaan.”

De energiestrategie van het VK die in april werd onthuld, stelt als doel dat er tegen 2050 acht nieuwe reactoren plus kleine modulaire reactoren moeten zijn met een capaciteit van 24 GWe, waarmee aan ongeveer 25% van de verwachte vraag naar elektriciteit in het VK kan worden voldaan. Het VK wekt momenteel ongeveer 15% van zijn elektriciteit op met ongeveer 6,5 GW aan nucleaire capaciteit.

Lees het volledige artikel op de website van World Nuclear News.