Toezicht op nucleaire geneeskunde in een ziekenhuis. Beeld: ANVS

Niet alles op orde bij 1e inspectieronde

We hebben bij de 1e inspectieronde in de periode 2021-2022 bij nagenoeg alle bezochte ziekenhuizen gezien dat niet alles op orde was. Zo zagen we dat er informatie ontbrak in jaarverslagen. In dit jaarverslag geeft een ziekenhuis een overzicht van de toepassingen van radioactieve stoffen en straling. Door dit overzicht te maken, kunnen ze zelf controleren of ze binnen de eisen in wetten en regels zijn gebleven. Wij gebruiken deze jaarverslagen ook in ons toezicht. Het is daarom belangrijk dat er geen informatie ontbreekt.

6 verschillende thema's

De ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde gaan zeer snel. Zo stijgt het aantal behandelingen. Ook worden nieuwe soorten radioactieve stoffen gebruikt. Meestal doen academische of gespecialiseerde ziekenhuizen onderzoek naar nieuwe nucleair geneeskundige toepassingen. Zodra een methode of therapie meer algemeen kan worden toegepast, vindt schaalvergroting plaats. Dat betekent dat algemene ziekenhuizen de nieuwe toepassingen ook gaan gebruiken. Deze ontwikkelingen waren voor ons een belangrijke reden om dit toezicht te starten. Bij de toezichtsactie bij algemene ziekenhuizen hebben we gekeken naar 6 verschillende thema’s. Zo hebben we gekeken of de ziekenhuizen de juiste vergunningen hebben en of ze deskundigen in dienst hebben op het gebied van stralingsbescherming.

Een ander thema is het afvalmanagement, waarbij we hebben gekeken hoe ziekenhuizen omgaan met radioactief afval. We hebben gecontroleerd of de berekening van de lozingen en de bevolkingsblootstelling goed zijn uitgevoerd. We hebben ook gekeken of de uitkomsten van deze berekeningen onder de grenzen in wet- en regelgeving blijft.

Ten slotte hebben we gekeken naar de opslag van radioactieve (afval)stoffen in de bergplaats, en of deze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving.

Bij het begin van deze toezichtactie in 2020 waren in Nederland in totaal 63 algemene ziekenhuizen die een vergunning hebben om met verschillende soorten radioactieve stoffen te mogen werken. Van deze 63 ziekenhuizen hebben we er 26 bezocht. Bij de keuze waar we op bezoek zijn gegaan, hebben we op verschillende kenmerken gelet waarbij we onze inspecties verspreid hebben over heel Nederland. De controles hebben plaats gevonden in de periode van 2021 tot begin 2023.

Het volledige artikel is te vinden op de website van de ANVS.