Een afbeelding van een tank-type natriumgekoelde snelle reactor (Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)

Een 650 MW natriumgekoelde snelle reactor die in de jaren 2040 in bedrijf moet komen

In de strategische routekaart voor de ontwikkeling van snelle reactoren die in december 2018 door het Japanse kabinet werd aangenomen, werd een beleid uitgestippeld om de doeltreffendheid te beoordelen van verschillende types snelle reactoren die zouden worden ontwikkeld na een technologische wedstrijd tussen bedrijven uit de privésector. De routekaart werd vervolgens herzien door het kabinetsbesluit van december 2022, waarbij twee beslissingen werden genomen: ten eerste om een natriumgekoelde snelle reactor te selecteren als het doel van het conceptuele ontwerp van de demonstratiereactor, die in het fiscale jaar 2024 van start moet gaan; en ten tweede om een fabrikant te selecteren die zal fungeren als het kernbedrijf dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de snelle reactor en de vereiste R&D, die verder zal gaan met de technologische ontwikkeling in overeenstemming met de doelen en beleidsrichtingen die door de regering zijn vastgesteld.

In juli van dit jaar werd MHI door de Japanse regering geselecteerd om leiding te geven aan het conceptuele ontwerp van een demonstratiereactor van 650 MWe, een pool-type, natriumgekoelde snelle reactor die in de jaren 2040 in bedrijf moet komen. MHI zal toezicht houden op zowel het conceptuele ontwerp als onderzoek en ontwikkeling voor de reactor in samenwerking met MFBR. Men hoopt dat het concept rond 2030 klaar zal zijn.

TerraPower en de Japanse partners hebben nu hun MoU uitgebreid om de mogelijkheid te verkennen om samen te werken aan een gemeenschappelijk reactorontwerpconcept, gebaseerd op het demonstratieprogramma van Japan en de bestaande technologieën van TerraPower. Het MoU is herzien om het Natrium-ontwerp groter te maken voor een betere kostenconcurrentiepositie en om de veiligheid van metaalsplijtstof te vergroten. TerraPower is door het Amerikaanse ministerie van Energie geselecteerd voor kostendelende financiering via het Advanced Reactor Demonstration Program voor het testen, vergunnen en bouwen van een geavanceerde reactor tegen 2030. Het bedrijf heeft Kemmerer in Wyoming geselecteerd als voorkeurslocatie voor het demonstratieproject van de Natrium-kerncentrale, die een 345 MWe natriumgekoelde snelle reactor met een energieopslagsysteem op basis van gesmolten zout zal omvatten. De opslagtechnologie kan het vermogen van het systeem indien nodig tijdelijk opvoeren tot 500 MWe, waardoor de centrale dagelijkse veranderingen in de elektrische belasting kan volgen en naadloos kan integreren met fluctuerende hernieuwbare bronnen.

“We zijn verheugd om onze samenwerking met JAEA uit te breiden nu Japan werkt aan het op de markt brengen van geavanceerde kernreactoren”, zegt Chris Levesque, president en CEO van TerraPower. “Om onze klimaatdoelstellingen te halen, zullen landen over de hele wereld geavanceerde reactoren moeten inzetten vanaf 2030, en deze overeenkomst zal ons helpen om de ontwerpmogelijkheden te evalueren voor grootschalige Natrium centrales die de Japanse koolstofdoelstellingen kunnen ondersteunen.” Snelle neutronenreactoren bieden het vooruitzicht van een veel efficiënter gebruik van uraniumbronnen dan in conventionele energiereactoren, evenals de mogelijkheid om actiniden te verbranden. Sinds de jaren 1950 zijn er in verschillende landen snelle reactoren in bedrijf, waarvan sommige commercieel elektriciteit produceren.

Het volledige artikel is te vinden op de website van World Nuclear News. Meer informatie over het ontwerp van de natriumgekoelde snelle kweekreactor is te vinden op de website van Mitsubishi Heavy Industries.