©EngieElectrabel

MER

Om de centrales langer open te kunnen houden is de Belgische regering verplicht de wet op de kernuitstap aan te passen. In dat kader heeft de Belgische overheid een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en is een openbare raadpleging gestart waar ook Nederland onder valt. In het MER zijn de gevolgen van het langer openhouden van de kerncentrales beschreven. Na de raadpleging zal de Belgische overheid een wetsontwerp indienen bij het Belgische parlement. De ANVS is nu de milieueffectrapportage aan het bestuderen. Zij zullen hun bevindingen zo spoedig mogelijk in een quickscan op hun website publiceren.

Foto: Tihange centrale. ©EngieElectrabel

©FANC

Bewoners inspraak

Inwoners van Nederland hebben inspraak volgens het Verdrag van Espoo, dat gaat over grensoverschrijdende milieueffecten. Daarmee is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de organisatie van de inspraak voor Nederlanders. De kerncentrale van Doel ligt op ongeveer 6 kilometer van de Nederlandse grens. Die van Tihange op ongeveer 40 kilometer. België heeft in 2022 besloten om de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2037. Dit wil de Belgische regering om te zorgen dat er voldoende energie in het land beschikbaar blijft. Deze twee kerncentrales zouden in 2025 sluiten.

Beeld: Nucleaire sites in België. ©FANC

Rol ANVS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bewaakt de nucleaire en stralingsveiligheid in Nederland. Daarom bekijkt de ANVS op basis van het MER wat eventuele nadelige grensoverschrijdende radiologische gevolgen kunnen zijn van het langer openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De ANVS heeft geen officiële rol in de beoordeling van en het toezicht op nucleaire installaties in België. Andersom heeft het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dit ook niet voor de Nederlandse installaties. Inspraak is mogelijk tot en met 31 mei 2023 via de website internetconsultatie.nl. Hier kan worden  gereageerd op de consultatie. Ook is hier het MER en achtergrondinformatie over de procedure te vinden.