HFR – Fotocredit: ©NRG

Een structurele oplossing

Tijdens controles voor het opstarten, werd een lekkage van water in het gebouw ontdekt. Deze lekkage had geen gevolgen voor mens en milieu, omdat het water dat vrijkwam binnen de daarvoor bedoelde barrières is gebleven.

De HFR produceert isotopen voor medische en industriële toepassingen, medische isotopen worden onder meer gebruikt in behandelingen tegen kanker.

Veiligheidsrapport een aanvraag voor wijziging van vergunning
De lekkage is verholpen, maar voor een structurele oplossing moet NRG aanpassingen doen aan een aantal leidingen. Voor deze aanpassingen moet ook het veiligheidsrapport van de HFR worden geactualiseerd. Dit rapport is verbonden aan de vergunning en daarom is voordat de reactor weer opgestart mag worden, een wijziging van de vergunning nodig.

In een veiligheidsrapport beschrijft de eigenaar van een nucleaire installatie onder meer hoe de installatie werkt: van de inrichting en werking van de koelleidingen en ventilatiesystemen tot aan hoe wordt omgegaan met ongevalssituaties.

Patiëntenbelang
NRG heeft bij de ANVS een aanvraag gedaan voor een vergunningswijziging met de voorziene wijzigingen in het veiligheidsrapport. Ook heeft NRG, op grond van het patiëntenbelang, het verzoek gedaan de vergunning bij publicatie direct in werking te laten treden. Zodat NRG de HFR, na het verkrijgen van de vergunning, meteen op kan starten. Dit kan alleen als de ANVS vaststelt dat dit veilig is om te doen.

ANVS beoordeelt de aanvraag en de veiligheid
We bekijken eerst of de aanvraag ontvankelijk is. Als dat zo is kan de ANVS de vergunning in behandeling nemen en bekijken of het veiligheidsrapport voldoet aan alle eisen voor de veiligheid. Ook beoordelen we of de aanvraag voor de vergunningswijziging voldoet aan de eisen die de Kernenergiewet stelt.

Voor het verzoek om de gewijzigde vergunning bij publicatie direct in werking te laten treden, volgt de ANVS de daarvoor geldende wettelijke bevoegdheid en het vergunningenbeleid. Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van patiënten.

Toezicht tijdens werkzaamheden
De ANVS is zich zeer bewust van de zorgen die leven bij onder meer patiënten en heeft extra capaciteit vrijgemaakt voor het toezicht op de reparatie en (voorbereidende) werkzaamheden bij NRG. Dit doen we ook voor de tijdige en zorgvuldige behandeling van de vergunningsaanvraag.

Een precieze datum voor de vergunningverlening kan de ANVS nu nog niet geven omdat het proces nog loopt. Via ANVS.nl blijven wij u informeren.