iStock 1124543330

Medische radio-isotopen worden gebruikt in diagnostische beeldvormingstechnieken om kritieke aandoeningen zoals hartaandoeningen en kanker te helpen identificeren. Fotocredit: iStockphoto – praetorianphoto

De EU heeft zekerheid van Haleu-bevoorrading nodig

ESA, het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de vraag naar en het aanbod van uranium in de EU, waarschuwde dat een toenemende verscheidenheid en hoeveelheid verrijkte isotopen nodig zal zijn voor de productie van radionucliden om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen in de strijd tegen kanker te ondersteunen.

Bovendien zullen verrijkte isotopen die momenteel gedeeltelijk uit Rusland worden betrokken op de langere termijn nodig zijn om niet-splijtingsalternatieven te ontwikkelen voor de meest gebruikte radionuclide in de nucleaire geneeskunde, technetium-99m (Tc-99m), die de komende decennia essentieel zal blijven. De voortdurende afhankelijkheid van de EU van Russische import zou daarom “een significante impact kunnen hebben op het vermogen van de lidstaten om te voldoen aan de huidige behoeften van patiënten en om de ontwikkeling van toekomstige kankerbehandelingen te ondersteunen.”

De ESA zei dat een van de belangrijkste voorwaarden voor de ononderbroken levering van medische radio-isotopen de beschikbaarheid is van nucleair materiaal zoals hoogactief laagverrijkt uranium (Haleu) voor de productie van bestralingsdoelen en brandstof voor onderzoeksreactoren.

Haleu wordt niet geproduceerd in de EU, maar wordt geïmporteerd uit de VS en Rusland. Er bestaan onzekerheden over beide bronnen – Rusland is “een partner met een hoog risico” en de voorraden in de VS zijn naar schatting goed voor 2035-2040, afhankelijk van het verbruik van de bestaande voorraad.

Als Europa de levering van Haleu na 2035 niet kan garanderen, komt de productie van de meest gebruikte medische radio-isotopen in gevaar. Een ESA-werkgroep heeft onlangs opties geïdentificeerd voor het bereiken van verschillende niveaus van Haleu-bevoorradingszekerheid voor de EU. Deze varieerden van het blijven kopen van Haleu van de VS en Rusland, een ESA Haleu-bank met een reserve van 10 jaar, tot autonomie dankzij Europese productie. “Afhankelijk van de gekozen optie is er een reeks acties, verbintenissen en financiering nodig van de EU, haar lidstaten, industrieën en eindgebruikers”, aldus het ESA. “De Europese capaciteit voor de verrijking van bronmaterialen en stabiele isotopen moet worden versterkt, wat alleen mogelijk is met investeringen.”

Er zijn “duidelijke politieke beslissingen” nodig, zowel op het niveau van de EU als op dat van de lidstaten, om de toekomstige kwetsbaarheden in de bevoorrading van Haleu aan te pakken. De EU, de nationale autoriteiten, de industrie en de gebruikers moeten alle opties onderzoeken om de autonomie van de EU en de voortdurende levering van Haleu aan gebruikers voor medische en onderzoeksdoeleinden te garanderen. De EU-productie kan tot stand worden gebracht door gebruik te maken van de binnenlandse industrie, haar capaciteiten, knowhow en technologie.

* De meeste elementen worden gevonden als mengsels van verschillende isotopen. Voor bepaalde toepassingen in de industrie, geneeskunde en wetenschap zijn monsters nodig die verrijkt zijn in één bepaalde isotoop. Er zijn veel methoden ontwikkeld om de isotopen van een element van elkaar te scheiden. Elke methode is gebaseerd op een verschil – soms een heel klein verschil – tussen de fysische of chemische eigenschappen van de isotopen van een element.