Credit: General Fusion

Fotocredit: © General Fusion

Nieuwbouw is impuls voor onderzoek naar fusie-energie

De demonstratie-installatie zal worden gebruikt om de levensvatbaarheid van de MTF-technologie aan te tonen en is een 70%-geschaalde versie van de commerciële proefinstallatie. Zij zal fusieomstandigheden creëren in een voor elektriciteitscentrales relevante omgeving, waarbij temperaturen van meer dan 100 miljoen graden Celsius worden bereikt. De installatie zal echter niet worden gebruikt om energie te produceren. De FDP zal één plasmapuls per dag afgeven en zal deuteriumbrandstof gebruiken, terwijl de commerciële proefinstallatie deuterium-tritiumbrandstof zal gebruiken en tot één plasmapuls per seconde zal afgeven. Wanneer de bouw van het gebouw van 10.500 vierkante meter voltooid is, zal General Fusion het gebouw huren van UKAEA. Verwacht wordt dat de fusiemachine van het bedrijf in 2026 in gebruik zal worden genomen en begin 2027 volledig operationeel zal zijn.

General Fusion zegt dat de vestiging op de Culham Campus van de UKAEA “toegang geeft tot wetenschappelijke en technische capaciteiten van wereldklasse, zoals de kennis en ervaring met het ontwerpen, bouwen en exploiteren van de recordbrekende Joint European Torus.” Bovendien zal het bedrijf profiteren van de bestaande toeleveringsketens voor fusie-energie in het VK. “Het VK is van oudsher toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling van fusie-energie”, aldus Greg Twinney, CEO van General Fusion. “Wij zijn verheugd om deel uit te maken van de Culham Campus en het Britse Fusion Cluster en verwachten 60 langetermijnbanen te creëren op de locatie. Daarnaast verwachten we dat het project tijdens de bouw ongeveer 200 banen zal opleveren.”

“De UKAEA verwelkomt deze mijlpaal omdat deze aansluit bij onze strategie om clusters te creëren die innovatie in fusie en aanverwante technologieën versnellen en publiek-private partnerschappen ondersteunen om tot bloei te komen”, aldus Ian Chapman, CEO van de UKAEA. “Het bouwt ook voort op ons erfgoed om hier op onze Culham Campus grote fusiefaciliteiten te huisvesten.” De UKAEA verricht onderzoek naar fusie-energie namens de Britse regering en houdt toezicht op het fusieprogramma van het land, waaronder het MAST Upgrade-experiment (Mega Amp Spherical Tokamak) en biedt onderdak aan de JET – Joint European Tourus – in Culham, die wordt geëxploiteerd voor wetenschappers uit heel Europa. UKAEA ontwikkelt zijn eigen ontwerp voor een fusiecentrale met plannen voor de bouw van een prototype, STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) in West Burton in Nottinghamshire, dat tegen 2040 operationeel moet zijn.

© General Fusion

Een artist impression van de DFP bij Culham – Credit illustratie: © General Fusion)