Fotocredit: ©ANVS

Drie onderwerpen toegelicht:

Voorbereiding nieuwe vergunningaanvragen

Als bevoegd gezag nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is de ANVS verantwoordelijk voor het beoordelen van vergunningaanvragen voor nieuwe nucleaire installaties. In 2021 was er aandacht voor initiatieven voor nieuwe nucleaire installaties zoals de productie van medische isotopen: Pallas (Petten) en Shine (Veendam). De ANVS werkte aan veiligheidsbeoordelingen ter voorbereiding van de vergunningaanvraag voor Pallas en met Shine en startte het vooroverleg om een vergunningaanvraag voor te bereiden. Medische isotopen worden gebruikt voor diagnose en therapie, bijvoorbeeld in de behandeling van kanker.

Internationale samenwerking

De ANVS werkt op regionaal, nationaal en internationaal samen met andere organisaties en toezichthouders. Een voorbeeld in het afgelopen jaar is het transport van onderdelen van een voormalige kerncentrale in Frankrijk. Per schip gingen de onderdelen over Franse, Belgische en Nederlandse binnenwateren. Hierbij werd samengewerkt met collega-autoriteiten uit Frankrijk, België en Duitsland. De ANVS nam ook deel aan een gezamenlijke inspectie tijdens de belading van het binnenvaartschip in Frankrijk. De inspectie was gericht op de administratieve verplichtingen verbonden aan het vervoer, de eisen vanuit de regelgeving aan het schip en de stuwage aan boord van het schip. Door de inspecteurs zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Een dergelijk transport was niet eerder uitgevoerd maar is zonder problemen verlopen. De ANVS betrok in voorbereiding op het transport ook organisaties als Rijkswaterstaat, de Landelijke Politie Eenheid en Veiligheidsregio’s die op hun beurt de eigen betrokken gemeentes hebben geïnformeerd.

Consumentenproducten

Bij de woorden ‘radioactiviteit’ en ‘straling’ denken mensen vaak aan gevaar. Daarom vindt de ANVS het belangrijk om op een deskundige en onafhankelijke manier te communiceren bij mogelijke zorgen. Een voorbeeld daarvan: eind 2021 kreeg de ANVS een melding dat zogenoemde ‘anti-5G hangers’ meer radioactieve stoffen zouden bevatten dan in Nederland is toegestaan. Daarom liet de ANVS onderzoek doen door het RIVM. Na dit onderzoek, dat de zorgen inderdaad bevestigde, verbood ANVS deze producten. De bekendmaking dat bovengenoemde consumentenproducten uit de handel werden gehaald, kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Omdat de ANVS voorzag dat mogelijk niet elke koper via de Nederlandse leveranciers bereikt kon worden, heeft de ANVS gezorgd dat de informatie over de producten breed beschikbaar werd gesteld. Om onnodige zorgen te voorkomen, zorgden we er tegelijkertijd voor dat mensen met vragen terecht konden bij de ANVS.