Illustratie van een SMR-campus met meerdere eenheden. Credit: ©Instance/MIT

Financiering, vergunningen en stroomafnameovereenkomsten

Het bedrijf zei dat het een intentieverklaring heeft getekend en rechten heeft verkregen om het potentieel voor commerciële kernenergieproductie te onderzoeken op een industrieterrein dat eigendom is van het nucleaire technologiebedrijf Studsvik.

In mei begon een haalbaarheidsstudie en de voorlopige resultaten wijzen erop dat het Studsvik-gebied gunstige voorwaarden heeft voor commerciële SMR’s, aldus Kärnfull Next.

Het onderzoek, dat in december moet zijn afgerond, evalueert onder andere de financiële, technologische en ecologische haalbaarheid van kernenergieproductie op de locatie.

Als de studie veelbelovend blijft en het project lokaal wordt aanvaard, zullen in de tweede helft van 2024 belangrijke beslissingen worden genomen over financiering, vergunningen en stroomafnameovereenkomsten met afnemers.

“Met zijn uitgebreide expertise in de nucleaire technologiesector is Studsvik de perfecte partner voor ons,” zegt Christian Sjölander, chief executive officer en oprichter van Kärnfull Next. “De locatie Studsvik lijkt zeer geschikt om de eerste nieuwe kerncentrale van Zweden te worden. Onze visie is dat een van Europa’s eerste SMR-parken hier al begin 2030 in bedrijf kan worden genomen. Het hebben van meerdere kleine reactoren creëert toekomstbestendige banen en mogelijkheden voor co-locatie met andere high-tech industrieën.”

Kärnfull Next werkt samen met reactorbedrijven en nutsbedrijven, waaronder GE Hitachi, ontwikkelaar van de BWRX-300 SMR, en het Finse staatsenergiebedrijf Fortum om bouwklare projecten te ontwikkelen en te verpakken. Het bedrijf biedt “veelzijdige energiehubs” die zowel on- als offshore kunnen worden geplaatst. Voor offshore-levering wordt de hub geleverd als een schip dat in scheepswerven wordt geassembleerd.

Het bedrijf wil SMR’s bundelen met elektrolysers op vaste oxide om elektriciteit en schone waterstof te leveren. Vorig jaar zei Kärnfull Next dat het een overeenkomst had getekend om samen te werken met GEH aan de inzet van zijn BWRX-300 SMR-technologie in Scandinavië. Het bedrijf ondertekende ook een memorandum van overeenstemming met Fortum om samen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van SMR’s in Zweden te onderzoeken.

Illustratie van een SMR-campus met meerdere eenheden. Credit: Instance/MIT