Verenigde Naties

De IAEA werkt als autonome internationale organisatie van de Verenigde Naties samen met aangewezen instellingen van de lidstaten om activiteiten binnen vastgestelde programma’s uit te voeren. De regeling voor samenwerkingscentra van de IAEA, die gericht is op onderzoek, ontwikkeling en opleiding, helpt de wetenschappelijke en technische capaciteiten voor het gebruik van nucleaire toepassingen wereldwijd uit te breiden. Nucleaire wetenschap en technologie helpen belangrijke doelstellingen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verwezenlijken, zoals het behoud van cultureel erfgoed.

Vertegenwoordigers van het Franse ministerie van Cultuur, de stad Grenoble, de vereniging ProNucléart en de CEA woonden de ceremonie in Grenoble bij. De samenwerking is gericht op twee belangrijke technieken waarin ARC-Nucléart gespecialiseerd is: behandeling van insecticiden en fungiciden door blootstelling aan gammastraling en consolidatie door middel van stralingsuithardende harsen. ARC-Nucléart exploiteert een uniek bestralingsapparaat ter wereld voor de conservering van erfgoed en heeft op deze gebieden sinds de jaren 1970 een solide expertise opgebouwd. “Dankzij de combinatie in één multidisciplinair team van vaardigheden op wetenschappelijk en technisch gebied enerzijds en op cultureel gebied anderzijds, zal de samenwerking van de IAEA met ARC-Nucléart direct voordelen opleveren voor het behoud van cultureel erfgoed en de internationale inspanningen ondersteunen”, aldus Mokhtar.

foto: Najat Mokhtar, adjunct-directeur-generaal van de IAEA en hoofd van de afdeling nucleaire wetenschappen en toepassingen, en Karine Froment, directeur van het ARC-Nucléart, bij de ondertekening op maandag.   ©ARC-Nucléart

Al meer dan 50 jaar maken de teams van ARC-Nucléart in Grenoble gebruik van gammastraling voor culturele conservering. Naast deze specifieke activiteit heeft ARC-Nucléart vaardigheden ontwikkeld op het gebied van conservering en restauratie van archeologische voorwerpen van organische materialen en gepolychromeerde houten beelden. Tegenwoordig is ARC-Nucléart een belangrijke speler op het gebied van erfgoedconservering, zowel nationaal als internationaal, dankzij zijn brede scala aan technieken en vaardigheden.

Foto: Na bestraling om ze te beschermen tegen xylofage insecten, kunnen de houten beelden naar de werkplaats waar ze worden bestudeerd en gerestaureerd.© ARC-Nucléart/ C. Terpent

Met deze samenwerkingsovereenkomst zullen beide organisaties hun krachten bundelen om: het gebruik van nucleaire technieken voor de instandhouding van erfgoed te bevorderen; praktijken te optimaliseren en kennis te verspreiden volgens open science-strategieën; het publiek en toekomstige generaties op te leiden en het bewustzijn te vergroten over kwesties die verband houden met de instandhouding van erfgoed. De steun van de IAEA zal het delen van kennis met wetenschappers en conservatoren over de hele wereld vergemakkelijken. De diversiteit van de technische en culturele benaderingen die het resultaat zijn van internationale uitwisselingen zullen ten goede komen aan de deskundigheid van de betrokken partijen. De laboratoria van ARC-Nucléart hebben al plannen om wetenschappers uit Azië te ontvangen voor verdere opleiding, dankzij de coördinatie met de IAEA. Dit zijn kansen voor ARC-Nucléart om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan en uit te breiden. De IAEA is ’s werelds centrale intergouvernementele forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op nucleair gebied. De organisatie werkt aan een veilig en vreedzaam gebruik van nucleaire wetenschap en technologie en draagt zo bij aan internationale vrede en veiligheid en aan de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling. Deze operationele activiteiten zijn gegroepeerd in vijf grote programma’s: kernenergie, nucleaire veiligheid en beveiliging, nucleaire wetenschap en toepassingen, technische samenwerking en veiligheidscontrole en non-proliferatieverificatie.

Foto: Röntgenfluorescentie-analyse hielp experts om de schildertechnieken van da Vinci beter te begrijpen. ©C2RMF

Conservering

ARC-Nucléart is gevestigd op de site van de Franse Commissie voor Atoomenergie (CEA) in Grenoble en is zowel een restauratiewerkplaats als een onderzoekslaboratorium. Dankzij het gebruik van gammastraling en de omvang van de installaties, waardoor grote voorwerpen kunnen worden behandeld, heeft het een unieke status op het gebied van de conservering van erfgoed, zowel in Frankrijk als internationaal. De opdrachten van ARC-Nucléart omvatten de conservatie en restauratie van archeologische voorwerpen van organische materialen, zoals hout, leer en mandwerk, die één tot enkele duizenden jaren begraven zijn geweest, evenals etnografische of historische voorwerpen, bijvoorbeeld gepolychromeerde houten beelden.

Foto ©ARC-Nucléart