Drijvend platform uraniumwinning. Foto: ©CNNC

Wereldleider uraniumwinning uit zeewater

CNNC liet weten dat slechts enkele instituten in China ter plaatse tests uraniumwinning uit zeewater hebben uitgevoerd. Hun nieuwe mariene testplatform heeft de mogelijkheid heeft om materiaalverificatie en versterkingsexperimenten uit te voeren onder echte oceaanomstandigheden. Het bedrijf voegde eraan toe dat het testplatform in de toekomst een “twee centra, één platform” basis voor wetenschappelijk onderzoek naar uraniumextractie met zeewater zal vormen, samen met een onderzoeks- en testcentrum en een internationaal uitwisselingscentrum, waarvan de bouw net is begonnen. Met deze faciliteiten, aldus de CNNC, zullen zij een “wereldleider” worden op het gebied van technologieontwikkeling voor uraniumwinning met zeewater.

Foto: Drijvend platform voor uraniumwinning uit zeewater. ©CNNC

 

foto: Drijvend platform voor uraniumwinning uit zeewater. ©CNNC

Strategische keuze

Zeewater bevat van nature voorkomend uranium in een concentratie van ongeveer 0,003 delen per miljoen. Hoewel deze concentratie zeer laag is – de gemiddelde hoeveelheid uranium in de aardkorst bedraagt ongeveer 2,7 delen per miljoen en de ertsconcentraties zijn vele malen groter – bevatten de oceanen naar schatting ongeveer 4 miljard ton van het metaal. De totale voorraad uranium in ertsen op het land die tegen een kostprijs van 130 USD per kilogram kan worden gewonnen, bedraagt ongeveer 3,7 miljoen ton, zodat de oceanen een belangrijke uraniumbron kunnen vormen als het uranium op economische wijze kan worden gewonnen. “Aangezien de vraag naar natuurlijke uraniumbronnen en de moeilijkheidsgraad van de ontwikkeling jaar na jaar toenemen, zal het een belangrijke strategische keuze zijn om onconventionele uraniumbronnen te exploreren en te ontwikkelen en tegelijk de terrestrische uraniumbronnen te ontwikkelen”, aldus de CNNC.

Foto: Drijvend platform voor uraniumwinning uit zeewater. ©CNNC