Schroot metaal

Fototcredit: iStockphoto ©Teamjackson

Alle verplichtingen via een loket

Ook kunnen transportondernemers vanaf die datum alle transportmeldingen via het ANVS-loket indienen. En nucleaire installaties kunnen nu ook alle informatie die zij vanuit de wet- en regelgeving verplicht zijn om aan de ANVS te melden, via het loket aan de ANVS voorleggen. Dit betekent dat alle verplichtingen die onder de kernenergiewetvergunning vallen, nu digitaal door de ANVS via het ANVS-loket verwerkt kunnen worden. Op de website van de ANVS meer informatie over aanmeldingen en het loket.