De ondertekening van de overeenkomst – fotocredit: ©Thorizon

De reactor kan langlevend afval van bestaande nucleaire faciliteiten recyclen

Tractebel zal Thorizon helpen bij de ontwikkeling van een geavanceerde modulaire reactor (AMR) op basis van gesmolten zout, waarbij verbruikte splijtstof van bestaande kerncentrales wordt gebruikt als een belangrijke bron van koolstofvrije energie. In tegenstelling tot traditionele kernreactoren bevat deze reactorkern gesmolten zout dat zowel als brandstof als koelmiddel fungeert. Gezien zijn inherente fysische eigenschappen kan het gesmolten zout hoge temperaturen aan en kan het onder alle omstandigheden onder lage druk werken. Dit type reactor heeft de potentie om kernenergie duurzamer, kosteneffectiever en inherent veiliger te maken.

De Thorizon One zal 250MW industriële warmte leveren die direct kan worden gebruikt in industriële processen (bijv. chemische industrie of waterstofproductie) of kan worden omgezet in elektriciteit voor 250.000 huishoudens. De gesmolten-zoutsplijtstof die Thorizon gebruikt, is een combinatie van langlevende elementen uit opgewerkte verbruikte splijtstof en thorium. De reactor kan langlevend afval van bestaande nucleaire faciliteiten recyclen. Het unieke aan het Thorizon One-concept is dat de kern bestaat uit een set cartridges die elke 5 tot 10 jaar wordt vervangen.

Dit concept biedt extra voordelen op het gebied van veiligheid, marktintroductietijd en kosten.

Veiligheid: De reactor genereert alleen energie wanneer er zout door de cartridges wordt gecirculeerd. Als de pomp stopt, wordt de reactor uitgeschakeld. Dit maakt het ontwerp ‘walk-away’ veilig.

Marktintroductietijd: Het cartridge-ontwerp maakt het gebruik van bestaande en bewezen materialen en componenten mogelijk, waardoor de ontwikkelings- en licentietijd geminimaliseerd wordt.

Kosten: Cartridges worden efficiënt in serie geproduceerd. Ze bevatten alle primaire systemen, samen met lagedrukoperaties, wat resulteert in een slank reactorgebouw.

“Tractebel is al enkele jaren koploper in de ontwikkeling van SMR’s, die volgens ons zullen bijdragen tot het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050. Wij zijn er nu trots op Thorizon te steunen voor de ontwikkeling van een Generatie IV-reactor. Deze baanbrekende technologie zal de brandstofcyclus sluiten en de circulaire economie tot een realiteit maken in de nucleaire sector. Dankzij zijn flexibiliteit kan dit geavanceerde kernreactorconcept bijdragen tot het aanpakken van zowel de uitdagingen van decarbonisatie van de industrie door warmte te leveren voor industriële processen als van energiezekerheid door elektriciteit te produceren voor huishoudens” zegt Vincent Schryvers, Business Manager Nederland, Tractebel.

“De expertise die Tractebel heeft opgebouwd door tientallen jaren operationele kerncentrales in heel Europa te ondersteunen, en meer recentelijk door te werken aan meerdere kleine modulaire en innovatieve reactorconcepten, is van onschatbare waarde voor een start-up zoals de onze. Het grote en ervaren team in België is bij uitstek geschikt om ons te helpen de verbinding tussen Nederland en Frankrijk te maken. We kijken er erg naar uit om samen te werken met het Tractebel-team in onze kantoren in Amsterdam en Lyon,” voegt Kiki Lauwers, CEO van Thorizon, toe.