Overzichtsfoto van de Gorleben zoutmijn – Fotocredit: ©Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)

Het opvulwerk zal naar schatting drie jaar in beslag nemen.

In 1977 werd begonnen met de exploratie van de steenzoutformatie van Gorleben als mogelijke opslagplaats voor radioactief afval. In 1983 gaf de federale overheid toestemming voor ondergrondse exploratie op de locatie en in 1986 werd begonnen met het uitgraven van de eerste van twee schachten. De werkzaamheden gingen door tot juni 2000 toen, naast de plannen voor de uiteindelijke afschaffing van kernenergie in Duitsland, een moratorium van drie tot tien jaar werd opgelegd voor de exploratiewerkzaamheden in Gorleben. Dit moratorium werd in maart 2010 opgeheven.

In juli 2014 kwamen de federale regering en de deelstaatregering van Nedersaksen overeen dat de mijnwerken die in bedrijf waren gebleven en de oppervlakte-installaties zouden worden teruggebracht tot de omvang die nodig was om de mijn open te houden. Bovendien werden de veiligheidsinstallaties teruggebracht tot het niveau van een normale industriële faciliteit. Ondergronds zijn de gebieden die niet langer nodig waren om de mijn open te houden, ontmanteld en afgesloten.

Op 28 september 2020 publiceerde afvalbeheerorganisatie Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) een lijst met potentiële opslaglocaties voor Duits radioactief afval. De lijst volgde op de goedkeuring van het parlement drie jaar eerder voor een wetenschappelijk onderbouwde zoektocht naar een locatie. De lijst identificeerde 90 gebieden die 54% van de oppervlakte van het land beslaan als potentieel geologisch geschikt. Na de toepassing van minimumvereisten en uitsluitingscriteria kwamen aanvankelijk 139 zoutkoepels in aanmerking als opslagplaats. De zoutkoepel van Gorleben en 78 andere zoutkoepels werden echter uitgesloten van het selectieproces door toepassing van de geowetenschappelijke afwegingscriteria. De mijn van Gorleben werd officieel gesloten in september 2021.

BGE heeft nu een consortium bestaande uit Redpath Deilmann GmbH en Thyssen Schachtbau GmbH een contract gegund voor het opvullen van de mijn met het bovengronds opgeslagen zout. Momenteel ligt daar ongeveer 400.000 ton steenzout opgeslagen op een zoutberg.

De werkzaamheden kunnen beginnen zodra de mijnbouwvergunningen zijn verkregen, volgens de huidige schattingen rond midden 2024. Het opvulwerk zal naar schatting drie jaar in beslag nemen. “Met de ondertekening van het contract zetten we de eerste grote stap op weg naar de sluiting van de mijn in Gorleben”, zegt technisch directeur Lautsch van BGE. “De opvallende zoutberg zal nu geleidelijk verdwijnen en de exploratiemijn zal stap voor stap worden opgevuld.” De mijn in Gorleben wordt gefaseerd gesloten. Nadat de mijnwerken zijn opgevuld, zullen de twee schachten worden opgevuld via een ander bouwcontract (fase 2) dat nog moet worden aanbesteed. Tot slot zal het terrein in een laatste opdracht weer bruikbaar worden gemaakt (fase 3).

De Gorleben zoutmijn – Fotocredit: ©Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)