Peter Dijk is de nieuwe programmadirecteur voor de PALLAS-reactor  – Foto: PALLAS

Met Dijk haalt PALLAS kennis en ervaring in huis

Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Nu het basisontwerp van de nieuwe reactor vrijwel is afgerond, gaat het programma een nieuwe, cruciale fase in: het daadwerkelijk gaan bouwen. Ik ben daarom zeer content met de komst van Peter. Peter beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om een uniek en complex infra programma te realiseren. Peter Dijk: “Grote, complexe projecten in combinatie met maatschappelijke relevantie zijn de rode draad in mijn loopbaan. Dat ik die ervaring nu mag inzetten voor de realisatie van een nieuwe reactor die van levensbelang is voor 30 duizend patiënten per dag, is een geweldige uitdaging. Ik zie er zeer naar uit om met het team van NRG|PALLAS de volgende stappen te zetten om dit mogelijk te maken”.

Het nieuwe kabinet zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 een besluit nemen over de financiering van de nieuwe reactor. Met de komst van Peter, zet NRG|PALLAS de volgende stap in de eerder aangekondigde integratie van beide organisaties. Bertholt Leeftink: ”De versterking van de directies van NRG en PALLAS stellen ons in staat om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: het behouden en verder uitbreiden van onze positie als wereldmarktleider op het gebied van ontwikkeling en productie van medische isotopen. Met de komst van Peter, zal Hermen van der Lugt starten als directeur Compliance, Risk and Organisation voor zowel NRG als PALLAS. Hermen is nu managing director van PALLAS. Als ‘founding father’ van PALLAS is Hermen bij uitstek geschikt om de integratie van NRG en PALLAS op gebied van compliance, risk en organisatie vorm te geven.”

Hermen van der Lugt: “Na de vorming van de personele unie tussen NRG en PALLAS, is het in één hand brengen en future-proof maken van de verantwoordelijkheden op het gebied van compliance, risk en organisatie, een noodzakelijke én majeure stap. Op dat gebied liggen er grote uitdagingen om de realisatie van het nieuwbouw programma mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd de huidige faciliteiten veilig en betrouwbaar moeten blijven functioneren.” Peter is werkzaam als Head of Programme Development bij de Schiphol Group en was in de periode 2008-2016 Projectdirecteur voor de aanleg van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam en tevens Algemeen directeur Dienst Metro & Tram, en daarvoor Projectdirecteur Betuweroute.

Het artikel is te vinden op de website pallasreactor.com