Afbeelding: iStockphoto

Verbintenis

Tijdens het bezoek van Biden aan Canada op 24 maart hebben de leiders een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin zij opnieuw hun verbintenis hebben bevestigd om de Noord-Amerikaanse overgang naar schone energie te versnellen en waarin zij hebben uiteengezet hoe Canada zich zal aansluiten bij het programma Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), dat financiering en steun in natura biedt.

Partnerschap

“Ons duurzame partnerschap is gebaseerd op een wederzijds engagement voor gedeelde veiligheid, gedeelde welvaart en gedeelde democratische waarden, waaronder het belang van de strijd tegen klimaatverandering en een blijvend respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat. Als naaste vrienden en bondgenoten blijven wij ons inzetten om het leven van mensen aan weerszijden van onze gemeenschappelijke grens te verbeteren en een vrijere, rechtvaardigere, veiligere en welvarendere wereld op te bouwen”, luidde de gezamenlijke verklaring. “Canada en de Verenigde Staten zullen ook hun inspanningen coördineren om veilige en betrouwbare Noord-Amerikaanse toeleveringsketens voor splijtstof te ontwikkelen en bredere partnerschappen op te bouwen met oude bondgenoten en partners, die beide zullen helpen de toegang tot laagverrijkt uranium, waaronder hoogverrijkt uranium, te waarborgen.”

FIRST-programma

Het FIRST-programma werd in 2021 door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gelanceerd om capaciteitsopbouwende steun te verlenen aan partnerlanden die kernenergieprogramma’s ontwikkelen ter ondersteuning van de doelstellingen inzake schone energie, volgens de hoogste internationale normen voor nucleaire veiligheid, beveiliging, afvalbeheer en non-proliferatie. Het programma gebruikt de mijlpalenbenadering van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie als basis voor infrastructuurontwikkeling en steun voor nucleaire veiligheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een eerste investering van 5,3 miljoen Amerikaanse dollar toegezegd ter ondersteuning van FIRST-projecten, en in het kader van het programma hebben de VS tot dusverre samengewerkt met landen als Armenië, Ghana, de Filippijnen en Roemenië.

Energy Transformation Task Force

De eenjarige Energy Transformation Task Force, die wordt voorgezeten door de speciale presidentiële coördinator voor mondiale infrastructuur van de VS en de vicepremier van Canada, zal over het hele spectrum van de schone economie werken om de samenwerking te versnellen op het gebied van kritieke mogelijkheden en toeleveringsketens voor schone energie, waaronder kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen, netintegratie en veerkracht, en geavanceerde en conventionele kernenergie.

Economische groei

“Economisch beleid, klimaatbeleid en veiligheidsbeleid zijn niet alleen met elkaar verbonden; ze zijn één geheel”, zei Trudeau tijdens een gezamenlijke persconferentie. De Energy Transformation Task Force zal het werk aan schone energie en schone technologie versnellen, met inbegrip van het beveiligen en versterken van de toeleveringsketens voor elektrische voertuigen en kritieke mineralen, zei hij. “Natuurlijk betekent een geïntegreerde aanpak het creëren van goede middenklassebanen voor werknemers aan beide zijden van de grens, en het zal onze collectieve economische groei sterker en veerkrachtiger maken.”

Het volledige joint statement is hier te lezen.