2015 eerste VOBK

In 2015 werd de eerste VOBK vastgesteld. Hierin stond toen wat werd gezien als de nieuwste technieken en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de nucleaire veiligheid van lichtwatergekoelde kernreactoren. Ook wilden de toezichthouder met deze handreiking een leidraad geven aan de nucleaire sector voor het ontwerp van nieuwe kerninstallaties. Zelf gebruikten ze de handreiking als beoordelingskader voor nieuwe vergunningaanvragen van kerninstallaties. Zo is het VOBK bijvoorbeeld gebruikt voor de nieuwe PALLAS-reactorin Petten, waarvoor de ANVS op 15 februari een definitieve vergunning heeft verleend.

Kabinetsplannen

Bij het opstellen van de eerste VOBK, was het streven om de handreiking elke 5 jaar te vernieuwen (of eerder wanneer nodig). Door de kabinetsplannen voor twee nieuwe kerncentrales, is de ANVS halverwege 2022 een evaluatie van het VOBK gestart. Hiervoor zijn interviews afgenomen en bijeenkomsten georganiseerd met de gebruikers en betrokkenen bij het VOBK. Daarbij zijn interne ervaringen vanuit de ANVS en externe ervaringen uit het werkveld meegenomen. Hieruit blijkt dat het VOBK nog steeds voldoet aan de stand van de techniek en wetenschap van de veiligheid voor nieuwe kernreactoren in 2023. Wel publiceert het ANVS nu een vernieuwde versie, omdat er redactionele aanpassingen zijn gedaan.

foto: ©EPZ

Nucleaire veiligheid

Het VOBK biedt randvoorwaarden voor nucleaire veiligheid. Een voorbeeld van een veiligheidsrandvoorwaarde is de omgang met natuurrampen. Volgens de handreiking moet een vergunningaanvrager expliciet rekening houden met mogelijke combinaties van natuurrampen. En met de effecten van natuurrampen op de verschillende veiligheidsvoorzieningen, zowel binnen de inrichting zelf als op de infrastructuur in de omgeving van de inrichting.

foto ©ANVS

Wereldwijd zijn er nu op het gebied van kernreactoren meerdere ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is de zogenoemde ‘small modular reactor’ (SMR). Dit zijn kernreactoren die kleiner zijn dan de reactoren die je nu in bestaande kerncentrales vindt en die modulair gebouwd kunnen worden. De ANVS houdt de ontwikkeling van SMR’s en andere geavanceerde reactortypes nauwlettend in de gaten. Het huidige beeld van de ANVS is dat het VOBK in de komende jaren ook voor lichtwatergekoelde SMR’s een bruikbare handreiking is. Wel zal het VOBK in de toekomst worden aangepast als ontwikkelingen in het werkveld hierom vragen. De vernieuwde VOBK is te downloaden op de website van de ANVS: www. autoriteitnvs.nl

foto ©ANVS