Het uitgangspunt bij industriële radiografie is dat onderzoek plaatsvindt in een speciaal daarvoor afgeschermde ruimte

Met behulp van ioniserende straling wordt een (röntgen)foto gemaakt. Voor dit soort onderzoek en de opslag van de bronnen is een vergunning van de ANVS nodig. Er moet immers veilig en deskundig gewerkt worden met straling. De ANVS oordeelt dat Vinçotte aan alle veiligheidseisen voldoet. Tot en met 31 december 2021 kan tegen de definitieve vergunning in beroep worden gegaan.

Uitgangspunt industriële radiografie

Het uitgangspunt bij industriële radiografie is dat onderzoek aan verplaatsbare onderdelen zoveel mogelijk op een vaste locatie gebeurt, namelijk in een speciaal daarvoor afgeschermde ruimte. Dat is het meest veilig. Er gelden voor dit soort ruimtes speciale regels. Denk aan de beveiliging en een bedrijfsnoodplan voor het opslaan van de radioactieve bronnen. De opslag- en onderzoekslocatie van Vinçotte aan de Hazenkoog in Alkmaar kan voorzien in al dit soort zaken. Het werken met deze toestellen en bronnen kan hier veilig, ook voor de omgeving.

Waarom is industriële radiografie eigenlijk nodig?

Industriële radiografie wordt uitgevoerd om de kwaliteit van constructies en objecten te onderzoeken. Denk aan mogelijk beginnende scheurtjes in een vloeistofvat of gasleiding. Het gaat vaak om zeer dik materiaal wat onderzocht moet worden, zoals staal of ijzer. Er is dan ook sterk doordringende straling nodig om een goede foto te kunnen maken. Voor deze kwaliteitsbeoordelingen worden daarom specifieke toestellen en zogeheten ‘ingekapselde bronnen’ gebruikt. Deze bronnen heten zo omdat ze geplaatst zijn in een bronhouder vanwege de veiligheid.

Meerdere bronnen aanwezig

De (radioactiviteits)sterkte van de bron moet aansluiten op datgene wat wordt onderzocht. Het doel is voorkomen dat er onnodig lang of te sterke straling voor de foto wordt gebruikt, vanuit veiligheidsbelang. Daarom dienen er meerdere bronhouders met verschillende bronsterkten op de onderzoekslocatie aanwezig te zijn. Hiervoor is een adequate opslag vereist.

Vergunning vanuit Kernenergiewet is nodig

Voor deze nieuwe ruimte van Vinçotte is een vergunning vereist. De ANVS is op grond van de Kernenergiewet bevoegd om deze vergunning af te geven. Na uitvoerige controle of de veiligheid goed op orde is, is medegedeeld aan Vinçotte dat zij voor de ruimte in Alkmaar een definitieve vergunning krijgen. Hiernaast beschikt Vincotte ook over vergunningen voor andere locaties. Om de aan- en afvoerroutes van de bronnen te verkleinen en zo de risico’s en kosten van vervoer te beperken, heeft Vinçotte verspreid over Nederland diverse locaties in gebruik voor de opslag en toepassing van bronnen.

Hoe verloopt het proces?

Vanaf 19 november 2021 tot en met 31 december 2021 kan iedereen de definitieve vergunning van Vinçotte Nederland B.V. bekijken. Tot en met 31 december 2021 kan tegen de vergunning in beroep worden gegaan. Voorafgaand aan het afgeven van de definitieve vergunning was er een ontwerpvergunning. De ANVS ontving hierop één reactie. Deze ging over de brandveiligheid van de locatie in relatie tot de omgeving. In de definitieve vergunning is de reactie opgenomen en uitgelegd waarom dit niet leidde tot wijzigingen in de vergunning.

Geschiedenis

In 2020 vroeg Vinçotte eenzelfde soort vergunning aan, maar dan voor een opslag- en onderzoeksruimte aan de Edisonweg in Alkmaar. Na overleg met de gemeente heeft Vinçotte besloten om zich niet daar, maar aan de Hazenkoog te vestigen in Alkmaar. De gemeente beslist of een bedrijf past binnen de bestemming van een locatie. De ANVS heeft van de gemeente begrepen dat dit voor de Hazenkoog het geval is. De ANVS oordeelt of de toepassing van stralingsbronnen veilig kan op de aangewezen locatie.

Het artikel is te lezen op de website van de ANVS.