De arbeidsmarkt in de Nederlandse nucleaire sector

Nu en verwachtingen voor 2030/2035

Downloaden

Belangrijke aanbevelingen

De aanbevelingen in de rapportage zijn gericht op de nucleaire sector, de onderwijssector en de overheid. We willen hiermee bijdragen aan het gesprek over de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijke en dynamische arbeidsmarkt. We gaan graag in gesprek met relevante organisaties en overheden over de rol die we hierin kunnen en willen spelen.

  • Zoek met de overheid een organisatievorm om nu al voorbereidingen te treffen voor nieuwe nucleaire installaties en bijbehorende arbeidsmarktuitdagingen.
  • Verken op MBO- en HBO- niveau met de nucleaire sector mogelijkheden voor gespecialiseerde leer-werktrajecten bij nucleaire organisaties in de regio.
  • Ontwikkel met de sector en het onderwijs een programma of actieplan voor capaciteitsbouw binnen de nucleaire sector
  • Zo’n actieplan moet ervoor zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven ook kan bijdragen aan en profiteren van de bouw van nieuwe nucleaire installaties.

Wist je dat...?

Er werken ruim 1.500 mensen in de Nederlandse nucleaire industrie. Daarnaast voorziet de sector in duizenden arbeidsplaatsen tot ver over de landsgrenzen bij de toeleveranciers en de gebruikers van haar eindproducten. Met de vele spinn-offs en high-tech toepassingen is het een innovatieve en dynamische sector. We leveren kennis, diensten en producten die de samenleving hard nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan medische kennis en medicijnen, elektriciteit, materiaalkennis en analyse- en detectiemethodes voor talloze werkvelden. De Nederlandse nucleaire sector heeft bovendien een unieke positie: we vertegenwoordigen bijna de gehele productieketen voor nucleaire medicijnen. Van de productie van medische isotopen tot het veilig opbergen van radioactief afval.

Vacatures bij onze leden

De Centrale Organistie voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen, verwerken en op te slaan. Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. COVRA is een compacte organisatie. Dat betekent dat veel personen meerdere rollen hebben en dat diverse afdelingen uit één of twee personen bestaan. Dit is aan de ene kant (kosten)efficiënt en biedt de medewerkers een boeiend en breed scala van uitdagingen, maar betekent ook dat er aan de andere kant extra aandacht nodig is voor het borgen van kennis en kunde, zodat de capaciteit, continuïteit en flexibiliteit van de bedrijfsvoering niet negatief beïnvloed worden.

Vacatures bij COVRA

Het motto van EPZ is Voortdurend verbeteren! De lat ligt steeds weer ietsjes hoger. Vandaar dat de kerncentrale nog steeds in de eredivisie speelt. EPZ is met hun collega’s hard op weg naar ‘excellence’. Dat is het hoogst haalbare in de kernenergiewereld. Werken bij EPZ betekent bijdragen aan de realisatie van de energietransitie. Haalbaar, betaalbaar en klimaatneutraal.

Vacatures bij EPZ

Bij NRG doe je belangrijk werk, maar wel in een sector die altijd onder een vergrootglas ligt. Daar moet je tegen kunnen. Maar daarvoor krijg je bij ons wel volop vrijheid en verantwoordelijkheid om op een ondernemende manier invulling te geven aan je werk. Je krijgt zelfs letterlijk de ruimte, op onze bijzondere locaties middenin de duinen van Petten, Alkmaar of in de bossen van Arnhem.

Vacatures bij NRG

Op de Energy & Health Campus in de duinen van Petten, op slechts 60 km van Amsterdam, wordt een nieuwe nucleaire faciliteit gebouwd. Je kunt deel uitmaken van het team dat verantwoordelijk is voor deze nieuwbouw, maar ook van de grootste nucleaire organisatie van Nederland. Met meer dan 60 jaar ervaring en collega’s uit meer dan 20 landen. Never a dull moment en eindeloze mogelijkheden om te leren, te groeien en te ontwikkelen.

Vacatures bij PALLAS

Werken bij Urenco. Dat betekent een unieke baan bij een uniek bedrijf. Urenco is de spil in een wereldwijd netwerk voor schone energieopwekking. Met hun product, verrijkt uranium, maken kerncentrales CO2-vrije elektriciteit voor 100 miljoen gezinnen, bedrijven en scholen. Daarnaast verrijken ze ook stabiele isotopen die worden gebruikt voor medische, industriële en research toepassingen. Deze producten zijn de basis voor 2 miljoen kankerbehandelingen per jaar wereldwijd en Urenco is de enige westerse producent van deze producten.

Vacatures bij Urenco
Reactor Institute Delft

TU Delft Reactor Institute is samen met de afdeling Radiation, Science & Technology (RST) al meer dan 60 jaar het Nederlandse kenniscentrum voor stralingsgerelateerd onderzoek en onderwijs. Met hun kennis en expertise spelen ze een belangrijke rol in fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek op het gebied van zonnecellen en batterijen en medische isotopen voor diagnose en behandeling van kanker. Het instituut beschikt over een unieke onderzoeksfaciliteit: de HOR-kernreactor. Dit is een kleine onderzoeksreactor van het pooltype (2 MW). De reactor is niet gebouwd om elektrische energie te produceren, maar is een bron van neutronen en positronen voor onderzoeksdoeleinden. Ook hebben ze radiochemische laboratoria.

Vacatures bij Reactor Institute Delft

SHINE onderscheidt zich van andere fusiebedrijven omdat ze fusie op de markt hebben gebracht en deze technologie gaan opschalen. Terwijl velen de droom najagen om de barrières van fusie-energie in één keer te overwinnen, blijft SHINE gegrond in een praktische, schaalbare benadering van de ontwikkeling van revolutionaire fusietechnologie.Help ze geschiedenis te schrijven door fusietechnologie te gebruiken om een veiligere, gezondere en schonere wereld te creëren. De oplossing begint bij SHINE.

Vacatures bij SHINE Europe