iStockphoto ©Liukov

Vlag van Oekraïne – iStockphoto ©Liukov

Geen directe maatregelen nodig

Vooraf willen we benadrukken dat een ongeluk in een kerncentrale in Oekraïne niet leidt tot stralingsniveaus in Nederland waarbij directe maatregelen nodig zijn. Zoals evacueren, schuilen of het slikken van jodiumtabletten. De afstand van Nederland tot Oekraïne is daarvoor te groot.

Het kan wel zo zijn dat er indirecte maatregelen nodig zijn om de voedselketen te beschermen. Zoals een graasverbod voor koeien. Of dit nodig is, hangt af van het soort ongeluk in Oekraïne.

De ANVS ziet toe op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Het RIVM monitort radiologische metingen in Nederland en Europa en informeert de ANVS.

Meer informatie over waarom en wanneer u in Nederland jodiumtabletten gebruikt, vindt u op Rijksoverheid.nl.

Vlag IAEA

Achtergrond

IAEA en ANVS

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties is ’s werelds centrale intergouvernementele forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op nucleair gebied en het vreedzaam gebruik daarvan.

IAEA heeft het Incident and Emergency Centre. Het wereldwijde centrum voor internationale paraatheid voor noodsituaties, communicatie en reactie op nucleaire en radiologische incidenten en noodsituaties. Dat is ongeacht of deze het gevolg zijn van een ongeval, nalatigheid of opzettelijk handelen.

Competent authority

Nederland is een lidstaat van het IAEA en bij de ANVS is het contactpunt ondergebracht zowel voor ongevallen in Nederland als voor ongevallen in het buitenland. Wij zijn de zogenoemde ‘competent authority’.

 

Fotocredit: Vlag IAEA – iStockphoto – © Dmitri Larichev