De kerncentrale Borssele bestaat 50 jaar. Waar in de jaren 70 en 80 volop verzet was, is het denken een halve eeuw later gekanteld. Veruit de meeste partijen die meedoen aan de verkiezingen van komende maand willen meer kernenergie en zien dat ook echt als verkiezingsthema. Dat is een radicale ommekeer berichtte de NOS

Kernenergie wordt gezien als schone energiebron omdat kerncentrales weinig CO2 uitstoten. En wind- en zonne-energie zijn onvoldoende voor de Nederlandse energievraag. Daarom vindt een brede meerderheid van PVV, VVD, BBB, Denk, Volt, CDA, ChristenUnie, SGP, FvD en JA21 dat er meer in kernenergie moet worden geïnvesteerd.

De twee extra kerncentrales moeten volgens het voorstel vanaf 2040 energie kunnen gaan leveren. Waar ze moeten komen, spreekt de Kamer niet uit. Het kabinet heeft de opdracht gekregen dat te onderzoeken.

Het huidige kabinet besloot eind 2022 om twee nieuwe grote centrales te bouwen in Borssele. Met een versnelde aanpak kunnen die in 2035 klaar zijn. Die centrales zouden 9 tot 13 procent van de totale elektriciteit moeten gaan leveren.

Draagvlak

De keuze viel op Borssele omdat daar al een kerncentrale staat en er draagvlak is bij de bevolking en bij omliggende gemeenten en de provincie Zeeland. Het nieuwe kabinet zou er een knoop over moeten doorhakken.

Eemshaven werd als mogelijke locatie van het lijstje afgevoerd, mede door de gevolgen van de gaswinning en te weinig draagvlak. En de Maasvlakte, waar ook naar werd gekeken, wil het demissionaire kabinet reserveren voor waterstofinstallaties.

Of deze locaties weer in beeld komen voor de twee extra kerncentrales moet een volgend kabinet bepalen.

Lees het complete artikel op de website van de NOS.