Het Nuclear Harmonization and Standardization Initiative, dat in juni 2022 van start ging, ontwikkelt geharmoniseerde regelgeving en gemeenschappelijke industriële benaderingen.

Technologieneutraal, risicogeïnformeerd en prestatiegericht

Voor Brian Smith, directeur van de Division of New and Renewed Licenses van de Nuclear Regulatory Commission van de Verenigde Staten en voorzitter van het SMR Regulators’ Forum van de IAEA, is het ontwikkelen van technologieneutrale regelgeving en richtlijnen een prioriteit. “In de Verenigde Staten hebben we al meer dan 50 jaar alleen grote lichtwaterreactoren en onze regelgeving is gebaseerd op dat soort reactoren,” zei hij, eraan toevoegend dat “hoewel sommige SMR’s lichtwater als koelmiddel gebruiken, sommige totaal anders zijn. We moeten bijna een heel nieuw kader voor hen bedenken, een kader dat technologieneutraal, risicogeïnformeerd en prestatiegericht is.”

Om de uitdagingen van het reguleren van deze innovatieve technologieën het hoofd te bieden, verkennen de regelgevende instanties zelf verschillende strategieën, zoals het herzien van de toepasbaarheid van bestaande regelgeving, prioriteit geven aan het werven van technisch personeel met verschillende specialisaties en leren van de ervaringen van aanvragers en andere regelgevende instanties.

“Sommige van deze nieuwere ontwerpen gebruiken andere materialen in de reactor, zoals grafiet; sommige bereiken ook hogere temperaturen dan de bestaande vloot (van lichtwaterreactoren), dus daar moeten we rekening mee houden,” zei Smith. “Het is ook een uitdaging geweest om het juiste technische personeel te hebben, niet alleen voor ons, maar voor alle regelgevende instanties. Voor deze nieuwere ontwerpen moet je technische experts hebben die bekend zijn met verschillende nieuwe technologieën om de veiligheidsaspecten van de reactor zelf te kunnen beoordelen.”

Een andere succesvolle strategie is het aanmoedigen van betrokkenheid voorafgaand aan de aanvraag, ook wel bekend als vendor design reviews of pre-licensing reviews. Deze aanpak stelt regelgevers in staat om de toepasbaarheid van hun regelgeving op de technische specificaties van innovatieve ontwerpen te beoordelen en stelt aanvragers in staat om zich vertrouwd te maken met de regelgeving, voorafgaand aan een formele vergunningsprocedure. Het SMR Regulators’ Forum beveelt aan dat interacties tussen regelgevers en reactorverkopers voorafgaand aan de vergunningverlening moeten worden gebruikt om hogere niveaus van regelgevend ingrijpen te voorspellen of te identificeren, die zouden kunnen leiden tot een pauze of vertraging in de activiteiten van de vergunninghouder.

Harmonisatie door samenwerking

De lagere initiële kapitaalkosten, de lagere behoefte aan hulpbronnen en het potentieel voor niet-elektrische toepassingen van SMR’s maken ze steeds aantrekkelijker voor landen die kernenergieprogramma’s starten of overwegen. Jordanië overweegt bijvoorbeeld SMR’s omdat het een uitdaging bleek te zijn om voldoende water te vinden om een conventionele kerncentrale te koelen in het droge en niet aan zee grenzende land, aldus Khaled Tukan, voorzitter van de Jordaanse Commissie voor Atoomenergie. Voor deze landen is internationale samenwerking en de mogelijkheid om te leren van andere volwassen regelgevers essentieel om een veilig en zeker kernenergieprogramma te garanderen. Het SMR Regulators’ Forum, opgericht in 2015, is een internationale groep van regelgevende instanties die oplossingen zoekt en voorstelt voor gemeenschappelijke veiligheidskwesties die een uitdaging kunnen vormen voor regelgevende beoordelingen van SMRs.

Voor Smith dient het Forum als een belangrijk platform voor het delen van kennis en ervaring op het gebied van SMR-regelgeving. Het Forum organiseert regionale workshops en stelt gemeenschappelijke standpunten op over belangrijke onderwerpen, die “we mee terug kunnen nemen naar onze eigen landen om te zien hoe we onze eigen richtlijnen kunnen veranderen of aanpassen”.

Met meer dan 80 SMR-ontwerpen in ontwikkeling over de hele wereld, wil de IAEA de effectieve wereldwijde toepassing van veilige en beveiligde geavanceerde kernreactoren bevorderen door geharmoniseerde regelgeving en gemeenschappelijke industriële benaderingen te ontwikkelen via het Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI).

Directeur-generaal Rafael Mariano Grossi van de IAEA herhaalde het belang van dit IAEA-initiatief tijdens de plenaire vergadering van het NHSI in juni 2023. “De harmonisatie van benaderingen vergemakkelijkt de internationale handel in SMR’s en componenten, aangezien ontwikkelaars reactoren ontwerpen en produceren die voldoen aan een meer uniforme reeks wereldwijde normen, in plaats van te moeten omgaan met meerdere, soms tegenstrijdige, reeksen vereisten in verschillende landen,” zei hij.

Lees het complete artikel op de website van de IAEA.