ondertekening bij de TU Delft, foto NRG

De intentieverklaring vormt het startsein voor een samenwerking van kennisinstellingen met het mbo onderwijs en de Nederlandse nucleaire sector. De deelnemende partijen zijn:

– NRG|PALLAS en TU Delft

– Mbo onderwijs; vertegenwoordigd door Scalda, Horizon College/Regio College, Vonk en ROC van Twente,

– het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door COVRA, EPZ en Urenco.

De Nederlandse overheid heeft in 2022 laten weten twee nieuwe kerncentrales in Nederland te willen realiseren. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar het langer openhouden van de huidige Kerncentrale Borssele. Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is de behoefte aan grondstoffen voor brandstof van kernreactoren bovendien toegenomen. Daarom zal de capaciteit voor de verrijking uranium door Urenco in Almelo (Overijssel) worden uitgebreid. En voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten (Noord-Holland), waar medische isotopen worden geproduceerd, worden inmiddels ook concrete stappen gezet. Ondertussen werkt SHINE in Groningen aan de realisatie van een isotopenfabriek.

Kennis en menskracht
Voor de realisatie van al deze ambities dient de instroom van medewerkers met voldoende basiskennis van de nucleaire industrie verbeterd en vergroot te worden. Dat vraagt om een versterking van de relatie tussen de nucleaire sector en onderwijsinstellingen, waarbij het mbo een cruciale rol speelt.

De samenwerkende partners zetten in op nieuwe onderwijs pakketten op het gebied van nucleaire technologie en stralingsbescherming, gecoördineerde stagetrajecten en betere beroepsoriëntatie om studenten enthousiast te maken voor een carrière in de nucleaire sector. De organisaties ontwikkelen een meerjarenplan voor de samenwerking en gaan de mogelijkheden voor financiering verkennen. Hierin staan de initiatiefnemers uiteraard open voor uitbreiding van de samenwerking met andere mbo instellingen, bedrijven en organisaties.

Technopolis rapport nucleaire arbeidsmarkt

Eind 2022 voerde Technopolis al een studie naar de nucleaire arbeidsmarkt uit in opdracht van de leden van de vereniging Nucleair Nederland. De analyse in het rapport De arbeidsmarkt in de Nederlandse nucleaire sector, nu en verwachtingen 2030-2035 is gebaseerd op informatie die verstrekt is door de leden en overheidsorganisaties en houdt rekening met verschillende scenario’s voor de toekomst. De aanbevelingen in de rapportage zijn gericht op de nucleaire sector, de onderwijssector en de overheid.

Nuclear Academy

De Nuclear Academy is een programma geïnitieerd door NRG|PALLAS en TU Delft en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma richt zich op het versterken van nucleaire kennis en vaardigheden in Nederland.