MER

Als de bouw doorgaat, komt deze kerncentrale in de Poolse gemeente Choczewo of in de gemeente Gniewino en Krokowa. De exacte locatie moet nog worden gekozen. Bij de bouw van een kerncentrale hoort een MER: hierin staat wat de gevolgen van de plannen kunnen zijn voor het milieu. Het Poolse bedrijf Polskie Elektrownie Jadrowe bekijkt daarom in het MER wat de milieugevolgen kunnen zijn als de kerncentrale normaal werkt. Maar ook wat gevolgen kunnen zijn als er een ongeluk is bij de kerncentrale. Hierbij gaat het ook over mogelijke milieugevolgen voor buurlanden. Omdat de ANVS  de rol heeft om erop toe te zien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen, bekijken en beoordelen we de milieueffectrapportage van nieuwe kerncentrales in Europese landen. In dit geval heeft Polen de MER aan ons voorgelegd omdat Nederland binnen een straal van 1000 kilometer van de beoogde locatie ligt. Onze conclusie is dat het MER goed onderbouwd is. Als deze kerncentrale er komt, leidt dat niet tot gevolgen voor het milieu en de gezondheid in Nederland. En ook bij ongelukken hoeven we in Nederland geen directe maatregelen te nemen, zoals schuilen of jodiumtabletten. Dat komt door de grote afstand tussen Nederland en deze Poolse centrale. Een uitgebreidere uitleg vindt u in onze quickscan. De ANVS heeft geen officiële rol in Polen. Daarom beoordelen zij het ontwerp van de kerncentrale bijvoorbeeld niet en houden ze geen toezicht op de bouw. Dat doet de Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA), de Poolse toezichthouder.