©ITER

Fusion Industry Association

De toeleveringsketen voor kernfusie kan in potentie triljoenen dollars waard zijn in een volwassen fusie-industrie, naar schatting ergens tussen 2035 en 2050, aldus een onderzoek van de Fusion Industry Association (FIA) onder ongeveer 26 particuliere ontwikkelaars van fusie-installaties. De in de Verenigde Staten gevestigde FIA waarschuwde dat fusiebedrijven signalen krijgen van leveranciers dat zij terughoudend zijn om nu al de nodige investeringen te doen. Zeventig procent van de fusiebedrijven zei dat hun leveranciers het opbouwen van de capaciteit om aan de toekomstige vraag te voldoen als te riskant zien zonder toegezegde orders. De FIA heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de terughoudendheid van de leveranciers weg te nemen, waaronder meer publieke en private investeringen in fusie en het mogelijke gebruik van “risicodelende financiering” om leveranciers in staat te stellen in nieuwe capaciteit te investeren. Een dergelijke financiering zou kunnen inhouden dat fusie-investeerders investeren in belangrijke leveranciers. De FIA riep op tot standaardisatie en regulering om meer zekerheid te bieden aan de toeleveringsketen en vertrouwen te scheppen voor langetermijninvesteringen.

Foto: ITER centrale in Zuid-Frankrijk ©ITER

©ITER

Zekerheid op lange termijn

Andrew Holland, het hoofd van de FIA, zei dat de verwachte groei van de fusie-industrie een enorme zakelijke kans biedt voor huidige en nieuwe leveranciers. Hij zei: “Het is duidelijk dat er meer zekerheid op lange termijn nodig is – via een mix van financiering, regelgeving, risicodelingsmechanismen en meer communicatie – zodat leveranciers bereid zijn om vooruit te lopen op de behoefte van de industrie.” Een groot deel van de kosten van de toeleveringsketen zal naar verwachting gaan naar hoogwaardig staal en beton en supergeleidende draad om fabrieken te bouwen waar brandstoffen in speciale kamers tot meer dan 100 miljoen Celsius worden verhit. Er zal ook geld gaan naar supermagneten, lasers en stroomvoorzieningen. De grootste uitdaging is de noodzaak van schaalvergroting. Holland zei dat er weinig bezorgdheid is over geopolitieke risico’s in de toeleveringsketen, aangezien er geen kritieke onderdelen of materialen zijn die te kampen hebben met wereldwijde tekorten of alleen afkomstig zijn uit onstabiele landen. “De grootste uitdaging is eerlijk gezegd gewoon schaal,” zei Holland. “We willen ervoor zorgen dat de toeleveringsbedrijven zich ervan bewust zijn dat fusie eraan komt, zodat ze de investeringen kunnen doen om op te schalen.”

 

Nieuw energie-tijdperk

Hoewel er een wereldwijd tekort is aan tritium, een brandstof die veel bedrijven willen gebruiken om fusie-installaties te stoken, zei Holland dat dit geen probleem is omdat de bedrijven van plan zijn tritium te kweken in de fusie-installaties met behulp van lithium. Een fusiecentrale zou slechts de hoeveelheid lithium nodig hebben die in ongeveer vier elektrische voertuigen zit, schatte hij. Fusie, het proces dat de zon en de sterren aandrijft, is lang beschouwd als de heilige graal van de energieproductie. Fusie kan een bijna onbeperkte energiebron opleveren zonder schadelijke koolstofemissies of langlevend afval te produceren. De eerste commerciële installatie ter wereld zou een nieuw energietijdperk inluiden. Het grootste fusieproject ter wereld is de internationale thermonucleaire experimentele reactor (Iter) ter waarde van 20 miljard euro (21 miljard dollar) die wordt gebouwd in Cadarache in Zuid-Frankrijk. Eerder deze maand kondigde de in de VS gevestigde reactorontwikkelaar Helion Energy een overeenkomst aan om Microsoft te voorzien van elektriciteit uit de eerste kernfusiecentrale.