Zeespiegel

Tweederde van het land ligt onder de zeespiegel en is zeer gevoelig voor steeds grotere overstromingen, cyclonen, stormen, droogte en aardverschuivingen. Naarmate de gevolgen van de opwarming van de aarde zich sterker doen gevoelen, worden de gewassen kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden en wordt de voedselzekerheid van de Bangladeshi’s, van wie bijna 40% in de landbouw werkt, steeds meer bedreigd, aldus de Internationale Arbeidsorganisatie.

Bronnen