Vlag Roemenië

Fotocredit: iStockphoto – HStocks

Vermindering van 20 miljoen ton CO2-emissie per jaar

Krachtens het Euratom-Verdrag moeten ontwikkelaars van nucleaire projecten de Europese Commissie op de hoogte brengen van geplande investeringen en aantonen dat zij voldoen aan de hoogste nucleaire veiligheidsnormen. Energonuclear heeft de Commissie in mei 2023 in kennis gesteld van het project voor de eenheden 3 en 4. Het ontvangen advies is het resultaat van een uitgebreide analyse van de door Roemenië verstrekte informatie, bezoeken ter plaatse aan de CNE-vestiging in Cernavodă en technische besprekingen over een periode van 13 maanden. Het oordeel van de Commissie is dat het project voor de voltooiing van de bouw van de eenheden 3 en 4 van de CNE Cernavodă in overeenstemming is met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag. Dit positieve oordeel gaat vergezeld van de gebruikelijke aanbevelingen voor dergelijke projecten, die gericht zijn op de passende toepassing van het Euratom-kader bij de uitvoering en tijdens de levensduur van het project. Deze aanbevelingen zullen in de volgende stappen door de projectontwikkelaar worden geïmplementeerd: “De goedkeuring van het positieve standpunt van de Europese Commissie is een bevestiging van onze inzet voor technische uitmuntendheid en nucleaire veiligheid. We zijn blij met deze belangrijke vooruitgang en we zijn ervan overtuigd dat het project van Eenheden 3 en 4 van CNE Cernavodă een beslissende bijdrage zal leveren aan de energiezekerheid en duurzaamheid van Roemenië. Het Nuclearelectrica team is klaar om de aanbevelingen van de Commissie uit te voeren en met succes verder te gaan met de volgende fasen van het project. We bedanken ook het ministerie van Energie voor zijn voortdurende inspanningen om het Roemeense nucleaire programma te versnellen, dat de renovatie van eenheid 1, het ontwerp van eenheden 3 en 4 op CNE Cernavodă en de bouw van kleine modulaire reactoren omvat”, aldus Cosmin Ghita, CEO van Nuclearelectrica.” Het positieve standpunt dat aan Roemenië is meegedeeld, is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het project en bevestigt dat de CANDU 6-technologie en de implementatie ervan in Cernavodă voldoen aan het EU-kader voor nucleaire veiligheid. Met 4 operationele nucleaire eenheden in Roemenië wordt naar verwachting de uitstoot van 20 miljoen ton CO2 per jaar voorkomen en worden meer dan 19.000 banen gecreëerd.