Voorbeeld van een kleine modulaire reactor. De NUWARD is een ‘small modular reactor’ (SMR) van het Franse bedrijf EDF. Credit © Nuward

Tot de ontvangers van de kennisgeving behoren het Directoraat Stralingsbescherming en Nucleaire Veiligheid (DSA), de Noorse Strijdkrachten, het Noorse Water- en Energiedirectoraat (NVE), netbeheerder Statnett en het Milieuagentschap. “Het regelgevingsplan zal de basis leggen voor de vestiging van kerncentrales, bij voorkeur in de vorm van kleine modulaire reactoren (SMR’s)”, aldus de gemeente. De kennisgeving verwijst naar een voorstel dat op 2 november vorig jaar door Norsk Kjernekraft is ingediend bij het Noorse ministerie van Olie en Energie (OED) voor een beoordeling van de bouw van een energiecentrale op basis van meerdere SMR’s in de gemeenten Aure en Heim.

Volgens het voorlopige plan zal de centrale worden gebouwd op een gemeenschappelijk industrieterrein in het grensgebied tussen Aure en Heim. Andere gebieden in de gemeenten kunnen ook relevant zijn, aldus Norsk Kjernekraft. Volgens de planning zal de centrale uit meerdere SMR’s bestaan, die samen jaarlijks ongeveer 12,5 TWh elektriciteit zullen produceren, als de centrale in haar geheel wordt gerealiseerd. Dit komt overeen met een toename van de elektriciteitsproductie in Noorwegen met ongeveer 8%.

“In overeenstemming met artikel 12-8 en 12-14 van de wet op ruimtelijke ordening en bouw wordt de start van de werkzaamheden tegelijkertijd gemeld met de annulering van de huidige bestemmingsplannen in het gebied,” aldus de gemeente. “Taftøy industriepark is de naam van een ouder ontwikkelingsplan gelegen aan Taftøyan, ten noordwesten van de gemeente Heim. In het westen grenst het plangebied aan de gemeente Aure in de provincie Møre en Romsdal. In het noorden grenst het plangebied aan de voormalige 680 [weg]. Ongeveer 300 meter ten oosten van het plangebied ligt het bestemmingsplan voor het ‘huisjesgebied’ Taftøyan.” Het voegde eraan toe: “De oudere bestemmingsplannen zijn niet gerealiseerd en zullen worden ingetrokken wanneer het gebiedsplan voor de kernenergie van Taftøy wordt aangenomen.”

Norsk Kjernekraft wil in Noorwegen SMR-centrales bouwen, bezitten en exploiteren in samenwerking met de energie-intensieve industrie. Het bedrijf zegt vergunningsaanvragen te zullen voorbereiden in overeenstemming met de nationale regelgeving en internationale normen. “De gemeenten Heim en Aure spannen zich in om voldoende betrouwbare stroom te leveren voor de industrie en de inwoners,” zegt Jonny Hesthammer, CEO van Norsk Kjernekraft. “Ze zetten hun schouders eronder om kernenergie als deel van de oplossing samen met hernieuwbare energiebronnen op te zetten. Op deze manier wordt de continuïteit van de energievoorziening gewaarborgd, terwijl de behoefte aan natuurlijke interventies kan worden verminderd.

Lees het volledige artikel op de website van World Nuclear News.