Waterbemonstering bij Fukushima – Credit: ©Tepco

De geplande lozingen hebben een verwaarloosbare radiologische impact op mens en milieu

Het behandelde water werd bemonsterd door IAEA-experts die gestationeerd zijn in het kantoor van het Agentschap op de locatie van de Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (FDNPS). Na een onafhankelijke analyse ter plaatse bevestigde de IAEA dat de tritiumconcentratie in het verdunde water ver onder de operationele limiet van 1500 becquerel per liter ligt en in overeenstemming is met de internationale veiligheidsnormen. Japan is van plan door te gaan met het lozen van het met ALPS behandelde water uit de FDNPS in batches. De IAEA heeft eerder bevestigd dat de tritiumconcentraties in de vorige zes batches, in totaal ongeveer 46.500 kubieke meter water, ver onder de operationele limieten lagen.

Japan is van plan om over een periode van tientallen jaren een reeks gecontroleerde lozingen van met ALPS behandeld water in zee uit te voeren. De zesde batch werd geloosd van 17 mei tot 4 juni. In een uitgebreid rapport dat op 4 juli 2023 werd uitgebracht, concludeerde de IAEA dat het plan van Japan voor de behandeling van het behandelde water in overeenstemming was met de internationale veiligheidsnormen en dat de geplande lozing een verwaarloosbare radiologische impact zou hebben op mens en milieu.

Alle rapporten over bemonstering, onafhankelijke analyse, gegevensevaluatie en het tijdschema zullen beschikbaar zijn op de website van de IAEA.