iStock_RelaxFoto.de

Essentiële vragen

In oktober vorig jaar nam de federale regering een principebeslissing over de diepe berging van het radioactief afval. Maar omdat bij deze problematiek niet alleen veel belanghebbenden, maar vooral ook toekomstige generaties betrokken zijn, voorziet het koninklijk besluit van 22 november 2022 een inspraakproces. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) juicht dit initiatief toe en is van mening dat een participatief proces essentieel is om de beslissingen over het langetermijnbeheer van dit soort afval te verduidelijken, gezien de maatschappelijke dimensie van dit dossier. Als veiligheidsautoriteit wil het FANC deze gelegenheid dan ook aangrijpen om informatie te verstrekken over zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het wil ook luisteren naar de eisen van de samenleving om te analyseren of deze verenigbaar zijn met de veiligheidsaspecten. Essentiële vragen zullen aan bod komen zoals de omkeerbaarheid van het besluitvormingsproces, de terugwinbaarheid van afval en het toezicht op lange termijn. Het debat zal leiden tot het bepalen van de stappen in het besluitvormingsproces en zal de belanghebbenden in staat stellen zich te informeren en informatie uit te wisselen zodat besluiten met kennis van zaken kunnen worden genomen. De conclusies van het maatschappelijk debat en de verwachtingen van het publiek zullen door het FANC in aanmerking worden genomen in zoverre ze bijdragen tot de optimalisatie van de veiligheid.

Meer informatie over het maatschappelijk debat is te vinden op de website van de Koning Boudewijn Stichting